Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

x Brightness (Jas)/Color

x Brightness (Jas)/Color (Barvy) Můžete provést nastavení jasu, jako je například režim měření, a nastavení barev, jako je například vyvážení bílé. Exposure Comp. Kompenzace jasu celého snímku. (Kompenzace expozice) (–2,0 EV až +2,0 EV) ISO White Balance (Vyvážení bílé) Metering Mode (Režim měření) Flash Compensation (Kompenzace blesku) DRO/Auto HDR Creative Style (Kreativní snímek) Nastavení citlivosti ISO. (ISO AUTO (Automaticky)/200 - 12 800) Nastavení barevných odstínů podle okolního osvětlení. (Auto WB (Automatické vyvážení bílé)/Daylight (Denní světlo)/Shade (Stín)/Cloudy (Oblačno)/ Incandescent (Žárovky)/ Fluorescent (Zářivky)/Flash (Blesk)/C.Temp. (Barevná teplota)/Filter (Filtr)/ Custom (Podle uživatele)/Custom Setup (Uživatelské nastavení)) Výběr způsobu měření jasu. (Multi (Vícebodová)/Center (Na střed)/Spot (Bodové)) Nastavení intenzity blesku. (–2,0 EV až +2,0 EV) Automatická korekce jasu nebo kontrastu. (Off (Vypnuto)/D-Range Opt. (Optimalizovaný dynamický rozsah)/Auto HDR (Automatický vysoký dynamický rozsah)) Výběr způsobu zpracování obrazu. (Standard (Standardní kvalita)/Vivid (Živý)/Portrait (Portrét)/Landscape (Krajina)/Sunset (Západ slunce)/ Black & White (Černobílý)) CZ 52

x Playback (Přehrávání) Můžete nastavit funkce přehrávání. Delete (Vymazání) Slide Show (Prezentace) Still/Movie Select (Výběr snímku/videosekvence) Image Index (Seznam snímků) Select Folder (Výběr složky) Select Date (Výběr data) Rotate (Otočení) Protect (Ochrana) 3D Viewing (Přehrávání 3D snímků) Enlarge Image (Zvětšení snímku) Volume Settings (Nastavení hlasitosti) Specify Printing (Specifikace tisku) Display Contents (Zobrazení na LCD displeji) Vymazání snímků. (Multiple Img. (Několik snímků)/All in Folder (Celá složka)/All in Date Rng. (Snímky podle data)) Automatické přehrávání snímků. (Režim statických snímků: Repeat (Opakování)/Interval (Interval)/Image Type (Typ snímků)) (Režim videosekvencí: Repeat (Opakování)) Výběr statického snímku nebo videosekvence pro přehrávání. (Still (Snímek)/Movie (Videosekvence)) Výběr počtu snímků pro zobrazení v seznamu snímků. (6 Images (6 snímků)/12 Images (12 snímků)) Výběr složky se statickými snímky pro přehrávání. Výběr data videosekvencí pro přehrávání. Otočení snímků. Nastavení nebo zrušení ochrany snímků. (Multiple Img. (Několik snímků)/Cancel All Images (Zrušení u všech snímků)/Cancel All Movies (Zrušení u všech videosekvencí)) Po připojení k 3D kompatibilnímu televizoru můžete přehrávat 3D snímky. Zvětšení snímku. Nastavení hlasitosti zvuku videosekvencí. Výběr snímků pro tisk nebo provedení nastavení tisku. (DPOF Setup (Nastavení DPOF)/Date Imprint (Tisk data)) Změna informací zobrazovaných na obrazovce přehrávání. (Display Info. (Zobrazení informací)/Histogram (Histogram)/No Disp. Info. (Žádné zobrazení informací)) Kontrola dostupných funkcí CZ 53