Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

CZ 56 Soft key C Setting

CZ 56 Soft key C Setting (Nastavení funkčního tlačítka C) Custom (Podle uživatele) Main Settings (Hlavní nastavení) Menu start (Zobrazení nabídky) Přiřazení funkce funkčnímu tlačítku C. (Shoot Mode (Režim fotografování)/Custom (Podle uživatele)) Nastavení uživatelských funkcí funkčního tlačítka C. (Drive Mode (Režim snímání)/AF/MF Select (Výběr AF/MF)/Autofocus Mode (Režim automatického ostření)/Autofocus Area (Oblast automatického ostření)/ISO/White Balance (Vyvážení bílé)/Metering Mode (Režim měření)/DRO/Auto HDR/Creative Style (Kreativní snímek)/Flash Mode (Režim blesku)/ Not set (Není nastaveno)) Zobrazení první nabídky v rámci hlavní nabídky nebo zobrazení obrazovky poslední nabídky. (Top (Hlavní)/Previous (Předchozí)) Beep (Zvukový signál) Nastavení zvukového signálu při ovládání fotoaparátu. (AF Sound (Zvuk AF)/High (Hlasitý)/Low (Tichý)/ Off (Vypnuto)) Language (Jazyk) Výběr jazyka používaného pro zobrazení na LCD displeji. Date/Time Setup Nastavení data a času. (Nastavení data/času) Area Setting (Nastavení Výběr oblasti, ve které používáte fotoaparát. oblasti) Help Guide Display (Zobrazení nápovědy) Power Save (Úspora energie) LCD Brightness (Jas LCD displeje) Display Color (Barva LCD displeje) Wide Image (Širokoúhlý snímek) Playback Display (Zobrazení při přehrávání) Zapnutí nebo vypnutí nápovědy. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Nastavení doby pro přepnutí fotoaparátu do režimu úspory energie. (30 Min (30 min)/10 Min (10 min)/5 Min (5 min)/ 1 Min (1 min)) Nastavení jasu LCD displeje. (Auto (Automaticky)/Manual (Ručně)/Sunny Weather (Slunečné počasí)) Nastavení barvy LCD displeje. (Black (Černá)/White (Bílá)/Blue (Modrá)/Pink (Růžová)) Výběr způsobu zobrazení širokoúhlých snímků. (Full Screen (Celá obrazovka)/Normal (Normální)) Výběr způsobu přehrávání portrétních fotografií. (Auto Rotate (Automatické otočení)/Manual Rotate (Ruční otočení))

CTRL FOR HDMI (Ovládání přes HDMI) USB Connection (USB připojení) Cleaning Mode (Režim čištění) Version (Verze) Demo Mode (Ukázkový režim) Reset Default (Obnovení výchozích nastavení) Nastavení, zda má být umožněno ovládání fotoaparátu pomocí dálkového ovladače televizoru kompatibilního s HDMI. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Výběr způsobu USB připojení. (Mass Storage (Velkokapacitní úložiště)) /PTP) Vyčištění obrazového snímače. Zobrazení verze fotoaparátu a objektivu. Nastavení, zda se má u videosekvencí zobrazovat ukázkový režim. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Obnovení výchozích továrních nastavení fotoaparátu. Memory Card Tool (Správa paměťové karty) Format (Formátování) Naformátování paměťové karty. File Number (Číslo souboru) Folder Name (Název složky) Select Shoot. Folder (Výběr složky pro záznam) New Folder (Nová složka) Recover Image DB (Obnovení obrazové databáze) Display Card Space (Zobrazení volné kapacity karty) Výběr způsobu přiřazování čísel souborů snímkům. (Series (Postupně)/Reset (Vynulovat)) Výběr formátu názvu složky. (Standard Form (Standardní formát)/Date Form (Formát data)) Výběr složky pro záznam. Vytvoření nové složky. Oprava databázového souboru videosekvencí vpřípadě zjištění chyb. Zobrazení zbývající doby záznamu videosekvencí apočtu snímků, které lze zaznamenat na paměťovou kartu. Kontrola dostupných funkcí CZ 57