Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

1 2 3 Zapněte

1 2 3 Zapněte počítač a vložte disk CD - ROM (součást příslušenství) do CD - ROM mechaniky. Zobrazí se obrazovka instalační nabídky. Klepněte na tlačítko [Install] (Instalovat). • Ujistěte se, že jsou zaškrtnuty obě položky „Sony Image Data Suite“ i „PMB“ a postupujte podle zobrazených pokynů. • Podle pokynů připojte během instalace fotoaparát k počítači. • Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, postupujte podle zobrazených pokynů a restartujte počítač. • V závislosti na systémovém prostředí vašeho počítače může být nainstalováno rozhraní DirectX. Po dokončení instalace vyjměte disk CD - ROM. Software je nainstalován a na ploše se zobrazí ikony zástupce. x Macintosh Pro použití dodaného softwaru a import snímků přes USB rozhraní je doporučeno níže uvedené systémové prostředí. OS (předinstalovaný): „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“ USB připojení: Mac OS X (v10.3 až v10.6) „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) Procesor: Power PC G4/G5 (doporučujeme 1,0 GHz nebo rychlejší)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo nebo rychlejší Paměť: 1 GB nebo více Monitor: 1 024 × 768 bodů nebo více CZ 64

1 2 3 4 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD - ROM (součást příslušenství) do CD - ROM mechaniky. Poklepejte na ikonu mechaniky CD - ROM. Zkopírujte soubor [IDS_INST.pkg] ve složce [MAC] na pevný disk. Poklepejte na zkopírovaný soubor [IDS_INST.pkg]. • Postupujte podle zobrazených pokynů pro dokončení instalace. Možnosti použití dodaného softwaru x „PMB“ Software „PMB“ umožňuje provádět následující činnosti: •Import snímků pořízených fotoaparátem do počítače a jejich zobrazení. •Roztřídění snímků na počítači do kalendáře podle data pořízení. • Tisk nebo uložení snímků s datem pořízení. Podrobné informace o softwaru „PMB“ - viz nápověda „PMB Help“. Pro zobrazení funkce Help (Nápověda) klepněte po dokončení instalace na ikonu (PMB Help) na ploše. Nebo na hlavním panelu klepněte na nabídku [Start] t [All Programs] (Programy) t [PMB] t [PMB Help]. Informace podpory pro software „PMB“ (pouze anglicky): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ Poznámka • Software „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh. x „Image Data Converter SR“/„Image Data Lightbox SR“ Software „Image Data Converter SR“ umožňuje úpravu snímků zaznamenaných ve formátu RAW pomocí různých korekcí, jako je například tónová křivka a ostrost. Software „Image Data Lightbox SR“ umožňuje zobrazit a porovnat snímky RAW/JPEG pořízené tímto fotoaparátem. Podrobné informace o softwaru „Image Data Converter SR“ a „Image Data Lightbox SR“ - viz funkce Help (Nápověda). CZ 65 Import snímků do počítače