Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

CZ 68 Videosekvence

CZ 68 Videosekvence Tabulka níže uvádí přibližnou dostupnou dobu záznamu. Jedná se o celkovou dobu všech video souborů. Nepřetržitý záznam je možný po dobu přibližně 29 minut. Maximální velikost video souboru je asi 2 GB. (h (hodiny), m (minuty), s (sekundy)) Kapacita Kvalita obrazu 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 1 280 × 720 26 m 53 m 1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m (vysoká kvalita) (20 m) (41 m) (1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m) 1 280 × 720 40 m 1 h 20 m 2 h 42 m 5 h 26 m 10 h 54 m (standardní kvalita) (26 m) (53 m) (1 h 48 m) (3 h 37 m) (7 h 16 m) Číslo v ( ) představuje minimální dobu záznamu. Poznámka • Doba záznamu videosekvencí se liší, protože fotoaparát používá VBR (Variable Bit Rate - proměnný datový tok), který automaticky upravuje kvalitu obrazu v závislosti na fotografované scéně. Při záznamu rychle se pohybujícího objektu je obraz čistší, avšak doba záznamu bude kratší, protože je pro záznam vyžadováno hodně paměti. Doba záznamu se rovněž liší podle podmínek fotografování, objektu nebo nastavení kvality/velikosti obrazu. x Počet snímků, které lze zaznamenat při použití akumulátoru Přibližný počet snímků, které lze zaznamenat při použití fotoaparátu s plně nabitým akumulátorem (součást příslušenství), je 400. Uvědomte si však, že skutečný počet snímků může být v závislosti na podmínkách používání nižší. •Počet snímků byl zjištěn při použití plně nabitého akumulátoru za následujících podmínek: – okolní teplota 25 °C, – nastavení položky [Quality] (Kvalita) na [Vysoká kvalita] (Vysoká), – nastavení položky [Autofocus Mode] (Režim automatického ostření) na [Single-shot AF] (AF pro jednotlivé snímky), –pořízení snímku každých 30 sekund, – použití blesku (HVL-F7S) u každého druhého snímku, – vypnutí a zapnutí napájení po každých deseti snímcích, – použití akumulátoru, který byl nabíjen jednu hodinu po zhasnutí indikátoru CHARGE (Nabíjení), – použití paměťové karty Sony „Memory Stick PRO Duo“ (k dostání samostatně). •Způsob měření je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Seznam ikon na LCD displeji Ikony zobrazené na LCD displeji označují stav fotoaparátu. Zobrazení na LCD displeji lze změnit pomocí tlačítka DISP (Display Contents) (Zobrazení na LCD displeji) na ovládacím kolečku. Pohotovostní režim fotografování A Zobrazení P A S M Indikace Režim fotografování Scene Selection (Výběr scény) Grafické zobrazení Picture Effect (Obrazový efekt) Záznam videosekvence Velikost snímků/ poměr stran snímků Přehrávání RAW (Zpětný zvukový kanál) RAW+J FINE (Zpětný zvukový kanál) STD Obrazová kvalita snímků 100 Počet snímků, které lze zaznamenat Kvalita obrazu videosekvencí Ostatní CZ 69