Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Napájení se náhle

Napájení se náhle vypne. • Pokud je fotoaparát nebo akumulátor příliš horký, zobrazí se varovná zpráva a fotoaparát se kvůli ochraně automaticky vypne. • Pokud nebudete fotoaparát určitou dobu ovládat, přepne se do režimu úspory energie. Pro zrušení režimu úspory energie proveďte operaci na fotoaparátu, jako například namáčknutí tlačítka spouště. Během nabíjení akumulátoru bliká indikátor CHARGE (Nabíjení). • Lze používat pouze akumulátor NP-FW50. Ujistěte se, že používáte akumulátor NP-FW50. • Pokud nabíjíte akumulátor, který nebyl dlouhou dobu používán, může indikátor CHARGE (Nabíjení) blikat. • Indikátor CHARGE (Nabíjení) bliká dvěma způsoby: rychle (v intervalu asi 0,15 sekundy) a pomalu (v intervalu asi 1,5 sekundy). Pokud bliká rychle, vyjměte akumulátor a znovu jej řádně vložte. Pokud bude přesto indikátor CHARGE (Nabíjení) rychle blikat, pravděpodobně to znamená, že je akumulátor vadný. Pomalé blikání znamená, že bylo nabíjení přerušeno, protože je okolní teplota mimo vhodný rozsah pro nabíjení akumulátoru. Jakmile se okolní teplota vrátí do vhodného rozsahu, bude nabíjení obnoveno a indikátor CHARGE (Nabíjení) se opět rozsvítí. Akumulátor nabíjejte ve vhodném prostředí s teplotou 10 °C až 30 °C. CZ 74 Pořizování snímků Po zapnutí napájení se na LCD displeji nic nezobrazí. • Pokud nebudete fotoaparát určitou dobu ovládat, přepne se do režimu úspory energie. Pro zrušení režimu úspory energie proveďte operaci na fotoaparátu, jako například namáčknutí tlačítka spouště. Spoušť nepracuje. • Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu, který je v poloze LOCK (Uzamknuto). Nastavte přepínač do polohy umožňující zápis. • Zkontrolujte zbývající kapacitu paměťové karty. • Snímky nelze pořizovat během nabíjení blesku. • Objektiv není správně nasazen. Nasaďte objektiv správně (strana 15). Záznam trvá dlouho. • Je zapnutá funkce redukce šumu. Nejedná se o závadu. •Pořizujete snímky v režimu RAW. Jelikož je datový soubor RAW velký, může fotografování v režimu RAW trvat déle. • Funkce Auto HDR zpracovává snímek.

Snímek není ostrý. • Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte minimální ohniskovou vzdálenost objektivu. • Fotografujete v režimu ručního ostření. Nastavte položku [AF/MF Select] (Výběr AF/MF) na [Autofocus] (Automatické ostření). • Okolní osvětlení není dostatečné. •Objekt může vyžadovat speciální zaostření. Použijte funkci [Flexible Spot] (Pohyblivý bod) nebo ruční ostření. Blesk nepracuje. • Zvedněte blesk (strana 18). • Blesk není nasazen správně. Nasaďte jej znovu (strana 18). • Blesk nelze používat v následujících režimech fotografování: – [Bracket: Cont. (Expoziční řada - série)], – [Sweep Panorama (Panoramatický záběr)], – [3D Sweep Panorama (3D panoramatický záběr)], – [Night View] (Noční pohled) a [Hand-held Twilight] (Noční soumrak - bez stativu) funkce [Scene Selection (Výběr scény)] (Výběr scény), – [Anti Motion Blur (Redukce rozmazání pohybem)], – záznam videosekvence. Na snímcích pořízených s bleskem se zobrazují odlesky. • Částice ve vzduchu (prach, pyl atd.) odrazily světlo blesku a zobrazily se na snímku. Nejedná se o závadu. Nabíjení blesku trvá velmi dlouho. •Během krátké doby byla odpálena série záblesků. V takovém případě může nabíjení trvat déle, než je obvyklé, aby se zabránilo přehřátí blesku. Snímek pořízený s bleskem je příliš tmavý. • Pokud se objekt nachází mimo dosah blesku (vzdálenost, kterou blesk dokáže osvítit), budou snímky tmavé, protože světlo blesku nedosáhne až k objektu. Při změně citlivosti ISO se rovněž změní dosah blesku (strana 40). Ostatní Datum a čas nejsou zaznamenány správně. • Nastavte správné datum a čas (strana 20). • Oblast vybraná v položce [Area Setting] (Nastavení oblasti) se liší od současné oblasti. Nastavte současnou oblast výběrem nabídky [Menu] (Nabídka) t [Setup] (Nastavení) t [Area Setting] (Nastavení oblasti). CZ 75