Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation

4-275-474-82(1) Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi Príručka α Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register © 2011 Sony Corporation SK NEX-C3

 • Page 2 and 3: Informácie o používaní fotoapar
 • Page 4 and 5: Pripojenie k inému zariadeniu Rie
 • Page 6 and 7: Snímanie osôb 30 61 Zaostrený je
 • Page 8 and 9: Snímanie krajiny 37 53 Živé farb
 • Page 10 and 11: Snímanie rýchlo sa pohybujúcich
 • Page 12 and 13: A Značka polohy obrazového sníma
 • Page 14 and 15: Zoznam ikon na obrazovke Ikony sa z
 • Page 16 and 17: Zobrazená hodnota ±0.0 Merané ma
 • Page 18 and 19: Softvérové tlačidlá Softvérov
 • Page 20 and 21: Camera Umožňuje vám nastaviť fu
 • Page 22 and 23: Setup Umožňuje vám zvoliť podro
 • Page 24 and 25: Snímanie záberov V tejto časti j
 • Page 26 and 27: Prehrávanie záberov Slúži na pr
 • Page 28 and 29: Odstraňovanie záberov Zobrazený
 • Page 30 and 31: • Funkciu Smile Shutter nie je mo
 • Page 32 and 33: Soft Skin Effect Funkciu Soft Skin
 • Page 34 and 35: Brightness V režime Photo Creativi
 • Page 36 and 37: Počas prehrávania Display Info. H
 • Page 38 and 39: Používanie funkcií v ponuke Imag
 • Page 40 and 41: z Ak snímate statický záber obje
 • Page 42 and 43: (Hand-held Twilight) Poznámky Sní
 • Page 44 and 45: Partial Color (Yellow) High-key Hig
 • Page 46 and 47: Sweep Panorama Umožňuje vám vytv
 • Page 48 and 49: 3D Sweep Panorama Umožňuje vám v
 • Page 50 and 51: z Názov súboru trojrozmerného z
 • Page 52 and 53:

  BULB Dlhá expozícia vám umožňu

 • Page 54 and 55:

  Aperture Priority Rozostruje alebo

 • Page 56 and 57:

  Drive Mode Môžete nastaviť dynam

 • Page 58 and 59:

  Speed Priority Cont. Nepretržite s

 • Page 60 and 61:

  Self-timer(Cont.) V nepretržitom r

 • Page 62 and 63:

  Flash Mode Použitie blesku v tmavo

 • Page 64 and 65:

  DMF (priame manuálne zaostrenie) 1

 • Page 66 and 67:

  Autofocus Mode Umožňuje vybrať m

 • Page 68 and 69:

  Face Detection Zisťuje tváre obje

 • Page 70 and 71:

  Smile Detection Nastavuje citlivos

 • Page 72 and 73:

  Shooting Tip List Umožňuje vám p

 • Page 74 and 75:

  z Tipy na výber veľkosti záberov

 • Page 76 and 77:

  Quality Umožňuje vybrať formát

 • Page 78 and 79:

  ISO Nastavuje citlivosť na svetlo.

 • Page 80 and 81:

  Prednastavené vyváženie bielej f

 • Page 82 and 83:

  Flash Compensation Nastavuje intenz

 • Page 84 and 85:

  Auto HDR Rozširuje rozsah (gradác

 • Page 86 and 87:

  Delete Umožňuje vám vybrať než

 • Page 88 and 89:

  Still/Movie Select Umožňuje vybra

 • Page 90 and 91:

  Select Folder Ak sú na pamäťovej

 • Page 92 and 93:

  Rotate Otáča statický záber v p

 • Page 94 and 95:

  Enlarge Image Zaostrenie môžete s

 • Page 96 and 97:

  Specify Printing Môžete zadať, k

 • Page 98 and 99:

  Red Eye Reduction Ak sa používa b

 • Page 100 and 101:

  Grid Line Určuje, či sa zobrazí

 • Page 102 and 103:

  Peaking Color V manuálnom zaostren

 • Page 104 and 105:

  MF Assist Automaticky zväčšuje z

 • Page 106 and 107:

  SteadyShot Určuje, či použijete

 • Page 108 and 109:

  Long Exposure NR Ak nastavíte rýc

 • Page 110 and 111:

  Movie Audio Rec Nastavuje, či sa p

 • Page 112 and 113:

  Right Key Setting Priraďuje funkci

 • Page 114 and 115:

  Soft key C Setting Priraďuje funkc

 • Page 116 and 117:

  Menu start Umožňuje vám vybrať,

 • Page 118 and 119:

  Language Umožňuje vybrať jazyk,

 • Page 120 and 121:

  Area Setting Umožňuje nastaviť o

 • Page 122 and 123:

  Power Save Môžete nastaviť časo

 • Page 124 and 125:

  Display Color Umožňuje vybrať fa

 • Page 126 and 127:

  Playback Display Umožňuje vybrať

 • Page 128 and 129:

  USB Connection Umožňuje vybrať m

 • Page 130 and 131:

  Version Zobrazuje verziu fotoapará

 • Page 132 and 133:

  Reset Default Nastavuje predvolené

 • Page 134 and 135:

  File Number Umožňuje vybrať spô

 • Page 136 and 137:

  Select Shoot. Folder Ak je vybratý

 • Page 138 and 139:

  Recover Image DB Ak sa pre videozá

 • Page 140 and 141:

  Upload Settings Nastavuje, či sa b

 • Page 142 and 143:

  Používanie technológie „BRAVIA

 • Page 144 and 145:

  Používanie počítača Na disku C

 • Page 146 and 147:

  Používanie softvéru Inštalácia

 • Page 148 and 149:

  Používanie programu „Image Data

 • Page 150 and 151:

  Odstránenie pripojenia USB Kroky 1

 • Page 152 and 153:

  problémov Riešenie problémov Ak

 • Page 154 and 155:

  Na záberoch nasnímaných s použi

 • Page 156 and 157:

  Pri prehrávaní videozáznamu v po

 • Page 158 and 159:

  Výstražné hlásenia Ak sa zobraz

 • Page 160 and 161:

  No images selected. • Pokúsili s

 • Page 162 and 163:

  Pamäťová karta S týmto fotoapar

 • Page 164 and 165:

  Akumulátor „InfoLITHIUM“ Fotoa

 • Page 166 and 167:

  Nabíjačka akumulátora • V nab

 • Page 168 and 169:

  Čistenie Čistenie fotoaparátu

 • Page 170 and 171:

  Inštalácia ......................

 • Page 172:

  Poznámky k licencii Fotoaparát ob