Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Grid Line Určuje, či

Grid Line Určuje, či sa zobrazí mriežka. Mriežka vám pomáha upraviť kompozíciu záberov. 1 [Menu] t [Setup] t [Grid Line] t požadované nastavenie. On Off Mriežka sa zobrazí. Mriežka sa nezobrazí. z Kontrola rámu pre nahrávanie videozáznamov Rám pre videozáznam Rám zobrazený pri nastavení funkcie [Grid Line] na hodnotu [On] informuje o tom, v akom rozsahu je objekt zahrnutý do snímky. To vám umožňuje upraviť kompozíciu priblížením k objektu alebo vzdialením od neho. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 100 SK

Peaking Level Pri manuálnom zaostrení zvýrazňuje obrys v rámci rozsahov zaostrenia konkrétnou farbou. Táto funkcia vám umožňuje jednoducho potvrdiť zaostrenie. 1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Level] t požadované nastavenie. High Mid Low Off Poznámky Nastavuje úroveň zvýraznenia obrysov na vysokú hodnotu. Nastavuje úroveň zvýraznenia obrysov na strednú hodnotu. Nastavuje úroveň zvýraznenia obrysov na nízku hodnotu. Funkcia zvýrazňovania obrysov sa nepoužíva. • Keďže sa ostré oblasti vo fotoaparáte považujú za zaostrené, úroveň zvýraznenia býva rôzna, čo závisí od objektu alebo od použitého objektívu. • Obrysy rozsahov zaostrenia sa pri pripojení fotoaparátu pomocou kábla HDMI nezvýraznia. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 101 SK