Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Peaking Color V

Peaking Color V manuálnom zaostrení nastavuje farbu používanú funkciou pre obrysy. 1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Color] t požadované nastavenie. White Zvýrazňuje obrysy bielou farbou. Red Zvýrazňuje obrysy červenou farbou. Yellow Zvýrazňuje obrysy žltou farbou. Poznámka • Ak je funkcia [Peaking Level] nastavená na hodnotu [Off], položku nemožno nastaviť. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 102 SK

Histogram Určuje, či sa zobrazí histogram. Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným jasom na zábere. 1 [Menu] t [Setup] t [Histogram] t požadované nastavenie. On Off Poznámka • Histogram nie je možné zobraziť v nasledujúcich režimoch: – nahrávanie videozáznamu – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] z Čo je histogram? Histogram sa zobrazuje. Histogram sa nezobrazuje. Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju. A Počet pixelov B Jas Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Tmavé Svetlé 103 SK