Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

MF Assist Automaticky

MF Assist Automaticky zväčšuje záber na obrazovke, aby sa uľahčilo manuálne zaostrovanie. Táto možnosť je k dispozícii v režime [Manualfocus] alebo v režime [DMF]. 1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t požadované nastavenie. 2 Otáčaním zaostrovacieho prstenca upravte zaostrenie. Záber sa zväčší na 7,5-násobok. Záber môžete zväčšiť aj na 15-násobok. • V režime DMF (Direct Manual Focus) otáčajte zaostrovacím prstencom s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte po úprave zaostrenia pomocou automatického zaostrenia. No Limit Zväčší zobrazenie, kým nie je vybratá možnosť [Exit]. 5 Sec Zväčší záber na 5 sekúnd. 2 Sec Zväčší záber na 2 sekundy. Off Poznámky Nezväčšuje záber. • Funkciu [MF Assist] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – nahrávanie videozáznamu –[Precision Dig. Zoom] • Keď je pripojený objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne) iný než SAM a SSM, záber môžete zväčšiť stlačením položky [MF Assist] (softvérové tlačidlo). • Keď je pripojený objektív s adaptérom A-mount, zobrazenie je zväčšené, kým nevyberiete položku [Exit] (podobne ako v prípade výberu položky [No Limit]), a to aj v prípade, ak vyberiete možnosť [2 Sec] alebo možnosť [5 Sec]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 104 SK

Color Space Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované kombináciami čísel alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb môžete meniť podľa potreby. 1 [Menu] t [Setup] t [Color Space] t požadované nastavenie. sRGB AdobeRGB Poznámky Toto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu. Priestor farieb sRGB používajte pri bežnom snímaní, napríklad keď plánujete zábery vytlačiť bez akýchkoľvek úprav. Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie farieb. Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká časť objektu sfarbená živou zelenou alebo červenou farbou. Názov súboru záberu začína znakmi „_DSC“. • Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú správu farieb a priestor farieb DCF2.0. Použitie niektorých aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich nepodporujú, môže spôsobiť, že na vytlačených záberoch sa nebudú verne reprodukovať farby. • Pri prezeraní záberov zaznamenaných s funkciou Adobe RGB vo fotoaparáte alebo v zariadeniach nekompatibilných s priestorom farieb Adobe RGB sa zábery zobrazia s nízkou sýtosťou. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 105 SK