Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Long Exposure NR Ak

Long Exposure NR Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac (snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký čas, na aký je otvorená uzávierka. Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície. 1 [Menu] t [Setup] t [Long Exposure NR] t požadované nastavenie. On Off Poznámky Aktivuje redukciu šumu na rovnaký čas, na aký je otvorená aj uzávierka. Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a nemôžete nasnímať ďalšiu fotografiu. Výberom tejto možnosti môžete uprednostniť kvalitu obrazu. Neaktivuje redukciu šumu. Výberom tejto možnosti môžete uprednostniť načasovanie snímania. • Redukcia šumu neprebieha, keď sa používajú nasledujúce funkcie, a to ani v prípade, ak je nastavená hodnota [On]: – [Continuous Adv.] – [Speed Priority Cont.] – [Bracket: Cont.] – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] • Funkciu [Long Exposure NR] nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 108 SK

High ISO NR Pri snímaní s vyššou citlivosťou ISO fotoaparát redukuje šum, ktorý je pri nastaveniach vyššej citlivosti fotoaparátu výraznejší. 1 [Menu] t [Setup] t [High ISO NR] t požadované nastavenie. Auto Weak Poznámky Automaticky aktivuje redukciu šumu s vysokou citlivosťou ISO. Aktivuje redukciu šumu s vysokou citlivosťou ISO v miernom rozsahu. • Funkciu [High ISO NR] nie je možné nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] • Redukcia šumu sa nevykonáva v prípade záberov vo formáte RAW. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 109 SK