Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Movie Audio Rec

Movie Audio Rec Nastavuje, či sa počas nahrávania videozáznamov bude nahrávať zvuk. 1 [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t požadované nastavenie. On Nahráva zvuk (stereofónny). Off Nenahráva zvuk. Poznámka • Keď vyberiete možnosť [On], nahrávajú sa aj prevádzkové zvuky objektívu a fotoaparátu. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 110 SK

Left Key Setting Priraďuje funkciu k ľavému tlačidlu ovládacieho kolieska. 1 [Menu] t [Setup] t [Left Key Setting] t požadované nastavenie. Shoot Mode Shoot. Tips Drive Mode AF/MF Select Autofocus Mode Autofocus Area Precision Dig. Zoom ISO White Balance Metering Mode DRO/Auto HDR Creative Style Flash Mode Flash Compensation MF Assist Not set Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Funkcia priradená k ľavému tlačidlu na ovládacom koliesku sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure]. • Funkcia [MF Assist] je k dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [AF/MF Select] nastavená na hodnotu [DMF] alebo na hodnotu [Manualfocus]. Ak je vybratá možnosť [DMF], s fotoaparátom s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte pracujte až po nastavení zaostrenia pomocou automatického zaostrenia. 111 SK