Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Right Key Setting

Right Key Setting Priraďuje funkciu k pravému tlačidlu ovládacieho kolieska. 1 [Menu] t [Setup] t [Right Key Setting] t požadované nastavenie. Shoot Mode Shoot. Tips Drive Mode AF/MF Select Autofocus Mode Autofocus Area Precision Dig. Zoom ISO White Balance Metering Mode DRO/Auto HDR Creative Style Flash Mode Flash Compensation MF Assist Not set Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Funkcia priradená k pravému tlačidlu na ovládacom koliesku sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure]. • Funkcia [MF Assist] je k dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [AF/MF Select] nastavená na hodnotu [DMF] alebo na hodnotu [Manualfocus]. Ak je vybratá možnosť [DMF], s fotoaparátom s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte pracujte až po nastavení zaostrenia pomocou automatického zaostrenia. 112 SK

Soft key B Setting Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu B. Softvérové tlačidlo B 1 [Menu] t [Setup] t [Soft key B Setting] t požadované nastavenie. Shoot Mode Shoot. Tips Drive Mode AF/MF Select Autofocus Mode Precision Dig. Zoom ISO White Balance Metering Mode DRO/Auto HDR Creative Style Flash Mode Flash Compensation MF Assist Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Funkcia priradená k softvérovému tlačidlu B sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure]. • Funkcia [MF Assist] je k dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [AF/MF Select] nastavená na hodnotu [DMF] alebo na hodnotu [Manualfocus]. Ak je vybratá možnosť [DMF], s fotoaparátom s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte pracujte až po nastavení zaostrenia pomocou automatického zaostrenia. • Keď je položka [Autofocus Area] nastavená na hodnotu [Flexible Spot], nastavenie položky [Soft key B Setting] je neplatné. • Keď je pripojený objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne) iný než SAM a SSM, nastavenie položky [Soft key B Setting] je neplatné. 113 SK