Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Soft key C Setting

Soft key C Setting Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu C. 1 [Menu] t [Setup] t [Soft key C Setting] t požadované nastavenie. Shoot Mode Custom Vyvolá funkciu priradenú k položkám [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] alebo [Custom 5]. Volanie funkcie priradenej k položke [Custom] softvérového klávesu C 1 Keď sa zobrazí položka [Custom], stlačte softvérový kláves C. 2 Stláčaním pravého alebo ľavého tlačidla ovládacieho kolieska vyberte položku [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] alebo [Custom 5]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámka • Funkcia priradená k softvérovému tlačidlu C sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure]. 114 SK

Custom Priraďuje funkciu k položkám [Custom 1] až [Custom 5] softvérového tlačidla C. 1 [Menu] t [Setup] t [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] alebo [Custom 5] t požadované nastavenie. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Predvolené nastavenie každej položky [Custom] [Custom 1] [Custom 2] [Custom 3] [Custom 4]/[Custom 5] Dostupné funkcie Drive Mode AF/MF Select Autofocus Mode Autofocus Area ISO White Balance Metering Mode DRO/Auto HDR Creative Style Flash Mode Not set Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Funkcia priradená k softvérovému tlačidlu C sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure]. • Nie je nutné nastaviť všetky položky [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] a [Custom 5]. 115 SK