Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Menu start Umožňuje

Menu start Umožňuje vám vybrať, či sa vždy zobrazí prvá obrazovka ponuky alebo obrazovka položky, ktorú ste naposledy nastavili. 1 [Menu] t [Setup] t [Menu start] t požadované nastavenie. Top Previous Vždy zobrazí prvú obrazovku ponuky. Zobrazí poslednú nastavenú položku. Uľahčuje vám rýchle znovunastavenie predtým nastavenej poslednej položky. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 116 SK

Beep Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s fotoaparátom. 1 [Menu] t [Setup] t [Beep] t požadované nastavenie. AF Sound High Low Off Zvukové signály budú znieť iba v prípade zaostrenia na objekt a počas odpočítavania samospúšte. Zapína zvukové signály pri stláčaní ovládacieho kolieska alebo softvérových tlačidiel. Ak chcete znížiť hlasitosť, vyberte položku [Low]. Vypína zvukové signály. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 117 SK