Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Language Umožňuje

Language Umožňuje vybrať jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky, upozornenia a hlásenia. 1 [Menu] t [Setup] t [ Language] t požadovaný jazyk. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 118 SK

Date/Time Setup Umožňuje nastaviť iný dátum a čas. 1 [Menu] t [Setup] t [Date/Time Setup]. 2 Nastavte dátum, čas atď. Daylight Svg. Date Format Poznámka Umožňuje vybrať možnosť [ON] alebo možnosť [OFF]. Umožňuje vybrať formát zobrazovania dátumu a času. • Fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumov do záberu. Ak použijete softvér „PMB“, ktorý je k dispozícii na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), môžete zábery tlačiť alebo uložiť aj s dátumom. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 119 SK