Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Area Setting Umožňuje

Area Setting Umožňuje nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám umožňuje nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu v zahraničí. 1 [Menu] t [Setup] t [Area Setting] t požadované nastavenie. 2 Stláčaním pravej alebo ľavej časti ovládacieho kolieska vyberte oblasť. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 120 SK

Help Guide Display Môžete vybrať, či sa počas manipulácie s fotoaparátom bude zobrazovať Pomocník. 1 [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t požadované nastavenie. On Off Zobrazuje Pomocníka. Nezobrazuje Pomocníka. Je to vhodné, ak chcete rýchlo vykonať nasledujúcu operáciu. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 121 SK