Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Power Save Môžete

Power Save Môžete nastaviť časové intervaly na prepnutie fotoaparátu do režimu šetrenia energie. Čiastočným stlačením tlačidla spúšte sa fotoaparát vráti do režimu snímania. 1 [Menu] t [Setup] t [Power Save] t požadované nastavenie. 1 Min Prepne do režimu šetrenia energie po uplynutí nastaveného času. 5 Min 10 Min 30 Min Poznámka • Ak fotoaparát nechcete dlhšiu dobu používať, vypnite ho. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 122 SK

LCD Brightness Jas LCD obrazovky sa automaticky upravuje podľa osvetlenia okolitého prostredia pomocou snímača svetla (strana 11). Intenzitu jasu LCD obrazovky môžete nastaviť manuálne. 1 [Menu] t [Setup] t [LCD Brightness] t požadované nastavenie. Auto Automaticky upravuje jas. Manual Umožňuje vám upraviť jas v rozsahu od –2 do +2. Sunny Weather Poznámky Automaticky upravuje jas primeraný snímaniu v exteriéri. • Pri nastavení tejto funkciu na hodnotu [Auto] nezakrývajte snímač svetla rukou ani inými predmetmi. • Keď sa fotoaparát používa s adaptérom striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne), jas LCD obrazovky je vždy nastavený na hodnotu +2, a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu [Auto]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 123 SK