Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Playback Display

Playback Display Umožňuje vybrať orientáciu pri prehrávaní statických záberov zaznamenaných s orientáciou na výšku. 1 [Menu] t [Setup] t [Playback Display] t požadované nastavenie. Auto Rotate Manual Rotate Poznámka Zobrazuje zábery v orientácii na výšku. Zobrazuje zábery v orientácii na šírku. • Pri prehrávaní v televíznom prijímači alebo v počítači sa záber zobrazí s orientáciou na výšku, a to aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual Rotate]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 126 SK

CTRL FOR HDMI Pri pripojení fotoaparátu k televíznemu prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne) môžete prehrávať zábery vo vašom fotoaparáte po nasmerovaní diaľkového ovládača televízneho prijímača na televízny prijímač. Pozri stranu 142, „BRAVIA“ Sync. 1 [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t požadované nastavenie. On Off Poznámka Umožňuje ovládať fotoaparát pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača. Neumožňuje ovládať fotoaparát pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača. • Fotoaparát môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača tak, že pripojíte svoj fotoaparát k televíznemu prijímaču, ktorý je kompatibilný so systémom „BRAVIA“ Sync. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 127 SK