Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Version Zobrazuje verziu

Version Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte verziu fotoaparátu. 1 [Menu] t [Setup] t [Version]. Poznámka • Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň (tri zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste použili dostatočne nabitý akumulátor alebo sieťový adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 130 SK

Demo Mode Funkcia [Demo Mode] automaticky zobrazuje videozáznamy nahrané na pamäťovej karte (ukážka), keď sa s fotoaparátom určitý čas nevykoná žiadna akcia. Bežne vyberte možnosť [Off]. 1 [Menu] t [Setup] t [Demo Mode] t požadované nastavenie. On Off Poznámky Ukážkový videozáznam sa automaticky spúšťa, keď sa fotoaparát nepoužíva dlhšie ako jednu minútu. Ukážkový videozáznam sa neprehráva. • Ak na pamäťovej karte nie je nahratý žiadny videozáznam, ukážka sa vo fotoaparáte nespustí, a to ani v prípade, ak je vybratá možnosť [On]. • Ak je vybratá možnosť [On], fotoaparát sa neprepne do režimu úspory energie. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 131 SK