Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Reset Default Nastavuje

Reset Default Nastavuje predvolené nastavenia. Ak aktivujete funkciu [Reset Default], zábery sa zachovajú. 1 [Menu] t [Setup] t [Reset Default] t [OK]. Poznámky • Počas resetovania nevypínajte fotoaparát. • Nastavenia funkcií [Date/Time Setup] a [Area Setting] sa neresetujú. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 132 SK

Format Formátuje pamäťovú kartu. Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom sa odporúča pomocou fotoaparátu naformátovať pamäťovú kartu, aby sa ešte pred snímaním zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty. Pripomíname, že formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte a ich obnovenie nie je možné. Ak máte na karte uložené nejaké cenné údaje, uložte ich do počítača. 1 [Menu] t [Setup] t [Format] t [OK]. Poznámky • Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje vrátane chránených záberov. • Počas formátovania sa rozsvieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu, kým indikátor svieti. • Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v počítači, pamäťová karta sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať použiť vo fotoaparáte. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 133 SK