Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Recover Image DB Ak sa

Recover Image DB Ak sa pre videozáznamy nájdu nekonzistencie v súbore databázy záberov, ktoré boli spôsobené spracovaním videozáznamov v počítači, videozáznamy na pamäťovej karte sa nebudú prehrávať v tejto forme. Ak k tomu dôjde, fotoaparát opraví súbor. 1 [Menu] t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK]. Zobrazí sa obrazovka funkcie [Recover Image DB] a fotoaparát opraví súbor. Počkajte, kým sa dokončí oprava. Poznámka • Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízke napätie akumulátora počas opravy môže spôsobiť poškodenie údajov. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 138 SK

Display Card Space Zobrazuje zostávajúci čas, ktorý je k dispozícii na nahrávanie videozáznamov na pamäťovú kartu. Zobrazuje sa aj počet statických záberov, ktoré je ešte možné zaznamenať. 1 [Menu] t [Setup] t [Display Card Space]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 139 SK