Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce aplikácie, ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery nasnímané fotoaparátom. • Sony Image Data Suite „Image Data Converter SR“ „Image Data Lightbox SR“ • „PMB“ (Picture Motion Browser) Poznámky • Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh. • Ak máte v počítači nainštalovaný ten istý softvér, ibaže vo verzii nižšej než je verzia na disku CD- ROM, nainštalujte aj softvér z dodaného disku CD-ROM. Odporúčané počítačové prostredie (Windows) Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí. Operačný systém (predinštalovaný) „PMB“ „Image Data Converter SR Ver.3“ „Image Data Lightbox SR“ Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/ Windows 7 Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší (Prehrávanie alebo úprava videozáznamov: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší, alebo Intel Core 2 Duo 1,20 GHz alebo výkonnejší) Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo úpravu videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo väčšia) Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu: približne 500 MB Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac Procesor/pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB alebo väčšia Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register * 1 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované. * 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. Pokračovanie r 144 SK

Odporúčané počítačové prostredie (Macintosh) Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí. Operačný systém (predinštalovaný) „Image Data Converter SR Ver.3“ „Image Data Lightbox SR“ Poznámky Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3 až v10.6) „Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data Lightbox SR“: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) Procesor: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa výkon 1,0 GHz alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/Core Duo/ Core 2 Duo alebo výkonnejší Pamäť: odporúča sa kapacita 1 GB alebo vyššia. Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac • Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými systémami alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy inováciou pôvodného operačného systému počítača. • Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viaceré zariadenia USB, v závislosti od typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z pripojených zariadení vrátane tohto fotoaparátu nebude pracovať. • Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so štandardom Hi-Speed USB (USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (USB 2.0). • Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po obnovení aktivity systému po prechode z režimu odstavenia alebo z režimu spánku. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 145 SK