Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie programu

Používanie programu „Image Data Lightbox SR“ Program „Image Data Lightbox SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte JPEG nasnímané týmto fotoaparátom; • priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály; • nastaviť farebné označenia; • zobraziť záber v programe „Image Data Converter SR“ a vykonávať v ňom úpravy. z Používanie programu „Image Data Lightbox SR“ Pozrite si Help. Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR]. Stránka technickej podpory pre program „Image Data Lightbox SR“ (iba v angličtine) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Používanie programu „PMB“ Program „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie: • nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na monitore počítača; • usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa dátumu nasnímania; • retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať statické zábery ako e-mailové prílohy, zmeniť dátum nasnímania atď., • tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom, Register Poznámka • Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh. z Používanie programu „PMB“ Pozrite si Pomocníka „PMB Help“ Dvakrát kliknite na odkaz (PMB Help) na pracovnej ploche. Môžete tiež postupne kliknúť na položky [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. Stránka technickej podpory pre program „PMB“ (iba v angličtine) http://www.sony.co.jp/pmb-se/ 148 SK

Pripojenie fotoaparátu k počítaču 1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor alebo zapojte fotoaparát do elektrickej zásuvky prostredníctvom sieťového adaptéra striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne). 2 Zapnite počítač, a potom stlačte tlačidlo (Prehrávanie). 3 Pripojte fotoaparát k počítaču. Pri prvom vytvorení pripojenia prostredníctvom konektora USB sa v počítači automaticky spustí program na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľu počkajte. 1 Do konektora USB v počítači Kábel USB (je súčasťou dodávky) 2 Do konektora USB Import záberov do počítača (Windows) Aplikácia „PMB“ vám umožňuje jednoducho importovať zábery. Podrobné informácie o funkciách programu „PMB“ nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“. Import záberov do počítača bez použitia programu „PMB“ Keď sa po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom zobrazí okno sprievodcu automatickým prehrávaním, postupne kliknite na položky [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo na položku [MP_ROOT] t skopírujte požadované zábery do počítača. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Import záberov do počítača (Macintosh) 1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na novo rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok obsahujúci zábery, ktoré chcete importovať. 2 Presuňte súbory záberov myšou na ikonu pevného disku. Súbory záberov sa skopírujú na pevný disk. 3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný súbor záberu v priečinku obsahujúcom skopírované súbory. Záber sa zobrazí. Pokračovanie r 149 SK