Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Zoznam ikon na obrazovke

Zoznam ikon na obrazovke Ikony sa zobrazujú na obrazovke a signalizujú stav fotoaparátu. Zobrazenie na obrazovke môžete zmeniť pomocou položky DISP (Display Contents) na ovládacom koliesku (strana 35). Pohotovostný režim snímania A Zobrazená hodnota P A S M Význam Shoot Mode Scene Selection Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Grafické zobrazenie Picture Effect Veľkosť/Pomer strán statických záberov Vyhľadávanie Menu Nahrávanie videozáznamu RAW RAW+J FINE STD Kvalita obrazu statických záberov 100 Počet nasnímateľných statických záberov Veľkosť snímok videozáznamu Register Prehrávanie Pamäťová karta / Odovzdávanie 123Min Dostupný čas na nahrávanie videozáznamu 100% Zostávajúca kapacita akumulátora Ikony rozpoznania scén Pokračovanie r 14 SK

Zobrazená hodnota Význam Prebieha nabíjanie blesku AF Illuminator Počas nahrávania videozáznamu sa nenahráva zvuk Upozornenie na otrasy fotoaparátu Upozornenie na prehrievanie Databázový súbor plný /Databázový súbor chyba Histogram Statický záber alebo videozáznam 101-0012 Priečinok prehrávania – číslo súboru Protect 1 Objednávka tlače a počet kópií Zobrazená hodnota AWB Drive Mode Režim zaostrovania ±0.0 Kompenzácia blesku Metering Mode 7500K G9 Význam Režim oblasti zaostrenia Face Detection Soft Skin Effect ISO White Balance Creative Style Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register B Zobrazená hodnota Menu Shoot Mode Shoot. Tips Význam Softvérové tlačidlá DRO/Auto HDR Indikátor citlivosti detekcie úsmevu C Zobrazená hodnota Význam Flash Mode/Red Eye Reduction D Zobrazená Význam hodnota z Stav zaostrenia 1/125 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony ISO400 Citlivosť ISO Pokračovanie r 15 SK