Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Odstránenie pripojenia

Odstránenie pripojenia USB Kroky 1 až 3, ktoré sú uvedené nižšie, vykonajte pred: • odpojením kábla USB; • vybratím pamäťovej karty; • vypnutím fotoaparátu. 1 Dvakrát kliknite na ikonu na vykonanie odpojenia na paneli úloh. 2 Postupne kliknite na položky (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 V okne potvrdenia potvrďte vykonanie akcie so zariadením, a potom kliknite na tlačidlo [OK]. Poznámka Windows Vista Windows XP Ikona na vykonanie odpojenia • Pred odpojením fotoaparátu od počítača Macintosh myšou presuňte ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do Koša. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 150 SK

Tlač statických záberov Na vytlačenie statických záberov môžete použiť nasledujúce metódy. • Priama tlač pomocou tlačiarne podporujúcej typ vašej pamäťovej karty Podrobné informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s tlačiarňou. • Tlač pomocou počítača Zábery môžete pomocou dodaného softvéru „PMB“ importovať do počítača, a potom ich z neho vytlačiť. Na záber môžete vložiť dátum a vytlačiť ho aj s dátumom. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“. • Tlač vo fotozberni Pamäťovú kartu, ktorá obsahuje zábery nasnímané fotoaparátom, môžete odniesť do fotozberne. Ak fotozberňa podporuje služby tlače fotografií, ktoré sú v súlade so štandardom DPOF, v režime prehrávania môžete vopred označiť požadované zábery značkou (Objednávka tlače), aby ste ich nemuseli znova vyberať pri objednávaní tlače vo fotozberni. Poznámky • Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť. • Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9] môžu byť oba okraje orezané. • V závislosti od tlačiarne sa môže stať, že panoramatické zábery nebude možné vytlačiť. • Pri tlači vo fotozberni zvážte nasledujúce skutočnosti. – Vo fotozberni poskytujúcej tlačové služby sa informujte, aké typy pamäťových kariet dokáže spracovať. – Niekedy môže byť potrebné použiť adaptér pamäťovej karty (predáva sa samostatne). Poraďte sa o tom vo fotozberni. – Pred doručením záberov do fotozberne vždy skopírujte (zálohujte) svoje údaje na disk. – Počet výtlačkov nie je možné nastaviť. – Ak chcete pridať dátumy na zábery, poraďte sa vo fotozberni. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 151 SK