Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

problémov Riešenie

problémov Riešenie problémov Ak budete mať problémy s fotoaparátom, skúste použiť nasledujúce riešenia. 1 Skontrolujte položky na stranách 152 až 157. 2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát. 3 Obnovte pôvodné nastavenia (strana 132). 4 Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Sony. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Akumulátor a napájanie Akumulátor nie je možné vložiť. • Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku akumulátora. • Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50. Register Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje dostatočná kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja príliš rýchlo. • Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom prostredí. • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor. • Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový. Fotoaparát nie je možné zapnúť. • Akumulátor vložte správne. • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor. • Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový. Napájanie sa svojvoľne vypína. • Keď je fotoaparát alebo akumulátor príliš horúci, na displeji fotoaparátu sa zobrazí výstražné hlásenie a fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zaistila jeho ochrana. • Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (strana 122). Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE. • Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50. Pokračovanie r 152 SK

• Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor CHARGE môže blikať. • Indikátor CHARGE bliká dvoma spôsobmi, rýchlo (v asi 0,15-sekundových intervaloch) a pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch). Ak indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a znova ho bezpečne vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, znamená to, že s akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé blikanie naznačuje, že nabíjanie je pozastavené, pretože teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie akumulátora. Keď sa teplota okolitého prostredia vráti do prijateľného rozsahu teplôt, nabíjanie sa obnoví a indikátor CHARGE sa rozsvieti. • Nabíjajte akumulátor pri prijateľných teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C. Snímanie záberov Po zapnutí napájania sa na LCD obrazovke nič nezobrazuje. • Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (strana 122). Spúšť sa neuvoľní. • Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a tento prepínač je nastavený do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie záznamu. • Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte. • Počas nabíjania blesku nie je možné nahrávať zábery. • Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív. Snímanie trvá príliš dlho. • Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (strana 108, 109). Toto nie je príznakom poruchy. • Snímate v režime RAW (strana 76). Keďže údajový súbor vo formáte RAW je veľký, snímanie v režime RAW môže chvíľu trvať. • Funkcia Auto HDR spracováva záber (strana 84). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Záber nie je zaostrený. • Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu. • Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Nastavte funkciu [AF/MF Select] na hodnotu [Autofocus] (strana 63). • Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné. • Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie. Použite funkciu [Flexible Spot] (strana 65) alebo manuálne zaostrovanie (strana 63). Blesk nie je funkčný. • Vyklopte blesk. • Blesk nie je správne nasadený. Znova nasaďte blesk. • Blesk nie je možné používať s nasledujúcimi režimami nahrávania: – [Bracket: Cont.] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Night View] a [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – nahrávanie videozáznamu Pokračovanie r 153 SK