Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Na záberoch

Na záberoch nasnímaných s použitím blesku sa zobrazujú rozptýlené okrúhle biele body. • Na zábere sa zobrazujú čiastočky nachádzajúce sa vo vzduchu (prach, peľ), od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Toto nie je príznakom poruchy. Nabíjanie blesku trvá príliš dlho. • Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal viackrát za sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu fotoaparátu. Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá. • Ak je objekt mimo dosahu blesku (vo väčšej vzdialenosti, než je vzdialenosť osvetlená bleskom), zábery budú tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku. Dátum a čas sa nezaznamená správne. • Nastavte správny dátum a čas (strana 119). • Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Nastavte skutočnú oblasť výberom položiek [Menu] t [Setup] t [Area Setting]. Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony alebo rýchlosti uzávierky. • Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu fotoaparátu. Znovu upravte nastavenie. Fotografia je belavá (príliš jasná). Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“). • Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné množstvo svetla. Pri použití objektívu s transfokátorom pripojte tienidlo objektívu. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Rohy záberu sú príliš tmavé. • Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať znovu. V závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť stmavenie okrajov záberu (nedostatok svetla). Oči snímanej osoby sú červené. • Zapnite funkciu Red Eye Reduction (strana 98). • Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci dosahu blesku. Na LCD obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú. • Toto nie je príznakom poruchy. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú. Záber je rozmazaný. • Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk (strana 62). Rozmazanie účinne znižuje aj nastavenie funkcie [Scene Selection] na hodnotu [Hand-held Twilight] (strana 41) a funkcia [Anti Motion Blur] (strana 45). Na LCD obrazovke bliká hodnota expozície. • Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu. Pokračovanie r 154 SK

Prezeranie záberov Záznamy sa nedajú prehrávať. • V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru. • Ak bol súbor záberu spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom iného modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené. • Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB (strana 150). • Použite softvér „PMB“ na prehrávanie záberov uložených v počítači pomocou tohto fotoaparátu. Odstraňovanie alebo úprava záberov Záber nie je možné odstrániť. • Zrušte ochranu záberu (strana 93). Záber bol omylom odstránený. • Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť zábery, ktoré nechcete odstrániť (strana 93). Nie je možné pridať značku DPOF. • Značky DPOF nemôžete pridať na zábery vo formáte RAW. Počítače Neviem, či operačný systém počítača je kompatibilný s fotoaparátom. • Pozrite si časť „Odporúčané počítačové prostredie“ (strana 144). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Počítač nerozpozná fotoaparát. • Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý. • Ak akumulátor nie je dostatočne nabitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne). • Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) na pripojenie. • Odpojte kábel USB a znovu ho pevne zapojte. • Nastavte funkciu [USB Connection] na hodnotu [Mass Storage] (strana 128). • Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši. • Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia. Zábery nie je možné kopírovať. • Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k počítaču (strana 149). • Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém. • Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali v počítači, zábery nemusí byť možné skopírovať do počítača. Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte. Zábery nie je možné prehrávať v počítači. • Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Help“. • Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru. Pokračovanie r 155 SK