Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Výstražné hlásenia

Výstražné hlásenia Ak sa zobrazia nasledujúce hlásenia, riaďte sa uvedenými pokynmi. Incompatible battery. Use correct model. • Používa sa nekompatibilný akumulátor. Set Area/Date/Time. • Nastavte dátum a čas. Ak ste svoj fotoaparát dlhší čas nepoužívali, nabite interný nabíjateľný akumulátor. Power insufficient. • Skúšali ste vyčistiť obrazový snímač (Cleaning Mode), keď úroveň nabitia akumulátora nebola dostatočná. Nabite akumulátor alebo použite sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne). Unable to use memory card. Format? • Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súboru bol upravený. Vyberte položku [OK], a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete použiť znova, ale všetky predchádzajúce údaje na nej sa vymažú. Formátovanie môže chvíľu trvať. Ak sa hlásenie stále zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu. Memory Card Error • Je vložená nekompatibilná pamäťová karta alebo zlyhalo formátovanie. Reinsert memory card. • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. • Pamäťová karta je poškodená. • Oblasť konektora pamäťovej karty je znečistená. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register This memory card may not be capable of recording and playing normally. • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. Processing... • Redukcia šumu pri dlhej expozícii bude trvať rovnako dlho ako otvorenie uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. Môžete vypnúť funkciu redukcie šumu pri snímaní s dlhou expozíciou. Unable to display. • Zábery nasnímané iným fotoaparátom alebo zábery upravené pomocou počítača pravdepodobne nebude možné zobraziť. Cannot recognize lens. Attach it properly. • Objektív nie je správne nasadený alebo nie je nasadený vôbec. Ak sa hlásenie zobrazuje, keď je nasadený objektív, znova nasaďte objektív. Ak sa hlásenie zobrazuje často, skontrolujte, či kontakty objektívu a fotoaparátu nie sú znečistené. • Pri pripojení fotoaparátu k astronomickému teleskopu alebo podobnému zariadeniu nastavte funkciu [Release w/oLens] na hodnotu [Enable] (strana 107). Pokračovanie r 158 SK

• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale funkcia SteadyShot nebude pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Ak ikona nezmizne, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Contains no still images. Contains no movies. • Na pamäťovej karte sa nenachádza žiadny záber. Image protected • Pokúsili ste sa odstrániť chránené fotografie. Unable to print. • Pokúsili ste sa označiť zábery RAW značkou DPOF. Camera overheating. Allow it to cool. • Fotoaparát sa zohrial, pretože ste nepretržite snímali. Vypnite napájanie. Fotoaparát nechajte vychladnúť a počkajte, kým bude znova pripravený na snímanie. • Dlho ste nahrávali videozáznamy, a preto sa teplota fotoaparátu zvýšila. Zastavte nahrávanie záberov, kým fotoaparát nevychladne. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu • Počet záberov prekračuje počet, ktorý je možné spravovať podľa dátumu v súbore databázy fotoaparátu. • Registrácia v súbore databázy nie je možná. Importujte všetky zábery do počítača pomocou softvéru „PMB“ a obnovte pamäťovú kartu. Register Camera Error • Vypnite napájanie, vyberte akumulátor, a potom ho znova vložte. Ak sa hlásenie zobrazuje často, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Image Database File error. • Niečo nie je v poriadku so súborom databázy záberov. Postupne vyberte možnosti [Setup] t [Recover Image DB] t [OK]. Image Database File error. Recover? • Videozáznamy nemôžete nahrávať ani prehrávať, pretože súbor databázy záberov je poškodený. Ak chcete obnoviť údaje, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Unable to magnify. Unable to rotate image. • Zábery nasnímané iným fotoaparátom nie je možné zväčšiť ani otáčať. Pokračovanie r 159 SK