Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Akumulátor

Akumulátor „InfoLITHIUM“ Fotoaparát je možné používať iba s akumulátorom NP-FW50 typu „InfoLITHIUM“. Iné akumulátory sa nemôžu používať. „InfoLITHIUM“ W sú akumulátory, ktoré majú označenie . Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s funkciami na výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami fotoaparátu. Akumulátor „InfoLITHIUM“ vypočítava spotrebu energie podľa prevádzkových podmienok fotoaparátu a zobrazuje zostávajúci čas akumulátora v percentách. Nabíjanie akumulátora Akumulátory odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí účinne nabíjať. Efektívne používanie akumulátora • Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého prostredia. Prevádzková doba akumulátora je preto na chladnejších miestach kratšia. Ak chcete zaistiť, aby sa akumulátor mohol dlhšie používať, odporúčame vám vložiť akumulátor do vrecka čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zohrieval a vložiť ho do fotoaparátu až tesne pred snímaním. • Akumulátor sa bude pri častom používaní blesku alebo nahrávaní videozáznamov rýchlo vybíjať. • Odporúčame vám, aby ste mali poruke náhradné akumulátory a pred snímaním naostro vám odporúčame vykonať niekoľko skúšobných snímok. • Akumulátor sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Akumulátor nie je vodotesný. • Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo na priamom slnku. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ zostávajúceho času akumulátora ukazuje, že akumulátor má ešte dostatok energie na prevádzku, znova nabite akumulátor. Zostávajúca kapacita akumulátora sa zobrazí správne. Ak sa však akumulátor dlho používa v prostredí s vysokou teplotou, ak sa ponechá nabitý alebo ak sa často používa, správne zobrazovanie stavu akumulátora sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora používajte len ako orientačný údaj. Skladovanie akumulátora • Pred uskladnením akumulátor úplne vybite, a potom ho uložte na chladné a suché miesto. Ak chcete zachovať funkčnosť akumulátora, aspoň raz do roka akumulátor nabite, a potom ho úplne vybite vo fotoaparáte. • Ak chcete akumulátor vybiť, ponechajte fotoaparát v režime prehrávania prezentácie, kým sa akumulátor úplne nevybije. • Ak chcete zabrániť korózii konektorov, skratu atď., pri prenášaní alebo uskladnení akumulátora nezabudnite použiť plastové vrecúško, ktoré zabraňuje kontaktu s kovovými materiálmi. Pokračovanie r 164 SK

Životnosť akumulátora • Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa s časom a opakovaným používaním znižuje. Ak je skracovanie času použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné, je pravdepodobne načase vymeniť akumulátor za nový. • Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 165 SK