Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Nabíjačka akumulátora

Nabíjačka akumulátora • V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať iba akumulátory typu NP-FW (a žiadne iné). Iné akumulátory by mohli pri pokuse o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie k riziku poranenia elektrickým prúdom a popálenín. • Vyberte nabitý akumulátor z nabíjačky akumulátora. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke, životnosť akumulátora sa môže skrátiť. • Indikátor CHARGE dodanej nabíjačky akumulátora bliká dvoma spôsobmi: rýchle blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 0,15 s. pomalé blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 1,5 s. • Keď indikátor CHARGE rýchlo bliká, vyberte nabíjaný akumulátor, a potom znova bezpečne vložte ten istý akumulátor do nabíjačky akumulátora. Ak indikátor CHARGE znova rýchlo bliká, môže to naznačovať, že ide o chybu akumulátora alebo ste vložili iný než špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak ide o špecifikovaný typ akumulátora, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným typom akumulátora a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora pracuje správne. Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k chybe akumulátora. • Keď indikátor CHARGE bliká pomaly, znamená to, že nabíjačka akumulátora dočasne zastavila nabíjanie a prešla do úsporného režimu. Nabíjačka akumulátora zastaví nabíjanie a automaticky prejde do úsporného režimu, keď je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkových teplôt. Keď sa teplota vráti späť do zodpovedajúceho rozsahu, nabíjačka akumulátora obnoví nabíjanie a indikátor CHARGE sa znova rozsvieti. Akumulátory odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C. • Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, akumulátory sa nemusia správne nabiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo podobným spôsobom. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 166 SK

Montážny adaptér Pomocou adaptéra montážny adaptér LA-EA1 (predáva sa samostatne) môžete k fotoaparátu pripojiť objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s adaptérom montážny adaptér. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Poznámky • Montážny adaptér nie je možné použiť so všetkými objektívmi. Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Sony o tom, ktoré objektívy sú kompatibilné. • Rýchlosť nepretržitého snímania statických záberov bude pomalšia, Register Funkcia automatického zaostrovania objektívov s adaptérom A-mount Inovácia adaptéra montážny adaptér LA-EA1 (predáva sa samostatne) umožňuje automatické zaostrovanie (funkcia Single-shot AF), keď je k fotoaparátu pripojený objektív SAM alebo typu SSM s adaptérom A-mount. Automatické zaostrenie (Single-shot AF) môžete použiť aj v režime nahrávania videozáznamu, a to tak, že čiastočne stlačíte spúšť. Poznámky • Pri použití objektívu s adaptérom A-mount nemôžete použiť osvetlenie pre automatické zaostrenie. • Rýchlosť automatického zaostrenia bude nižšia v porovnaní s nasadením objektívu s adaptérom E-mount. (Pri pripojení objektívu s adaptérom A-mount bude automatické zaostrenie trvať od 2 do 7 sekúnd pri snímaní podľa podmienok pri meraní spoločnosťou Sony. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od objektu, okolitého svetla atď.) • Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky objektívu a fotoaparátu, ktoré sú v prevádzke. Môžete sa tomu vyhnúť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off]. • V závislosti od použitého objektívu alebo snímaného objektu sa môže stať, že zaostrenie fotoaparátu môže trvať dlho alebo môže byť zložité. 167 SK