Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Čistenie Čistenie

Čistenie Čistenie fotoaparátu • Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad kontaktné plochy objektívu. Odstráňte prach z vnútornej časti otvoru pre objektív pomocou komerčne dostupného ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového snímača nájdete na strane 129. * Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu. • Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy alebo obalu. – Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a pod. – Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie. – Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu. Čistenie objektívu • Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako je napríklad riedidlo alebo benzín. • Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne dostupného ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho opatrne odstráňte jemnou handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Čistite ho špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho okrajom. Roztok na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 168 SK

Register Číselné 3D Sweep Panorama ....................................... 48 3D Viewing ..................................................... 143 A AdobeRGB .................................................... 105 AF Illuminator ................................................. 97 AF/MF Select ................................................... 63 Akumulátor „InfoLITHIUM“ ..................... 164 Anti Motion Blur ............................................. 45 Aperture ........................................................... 54 Aperture Priority ............................................. 54 Area Setting ................................................... 120 Aspect Ratio .................................................... 75 Auto HDR ........................................................ 84 Auto Review .................................................... 99 Autoflash .......................................................... 62 Autofocus ......................................................... 63 Autofocus Area ............................................... 65 Autofocus Mode .............................................. 66 B Beep ................................................................ 117 Blesk .................................................................. 62 Bracket: Cont. .................................................. 61 „BRAVIA“ Sync ........................................... 142 BULB ................................................................ 52 C Center ......................................................... 65, 81 Cleaning Mode ............................................... 129 Color filter ........................................................ 80 Color Space .................................................... 105 Color Temp. ..................................................... 80 Continuous Adv. ........................................ 32, 57 Contrast ............................................................ 85 CTRL FOR HDMI ....................................... 127 Custom ............................................................ 115 Custom White Balance ................................... 80 D Date Format ................................................... 119 Date/Time Setup ............................................ 119 Daylight Svg. ...................................................119 Delete ..........................................................28, 86 Demo Mode ....................................................131 DISP ...................................................................35 Display Card Space ........................................139 Display Color ..................................................124 Display Contents ..............................................35 DMF ...................................................................63 DPOF .................................................................96 D-Range Opt. ...................................................83 Drive Mode .......................................................56 DRO/Auto HDR .............................................83 E Enlarge Image ..................................................94 Exposure Comp. ...............................................37 F Face Detection ..................................................68 File Number ....................................................134 Fill-flash .............................................................62 Flash Compensation ........................................82 Flash Mode ........................................................62 Flash Off ............................................................62 Flexible Spot .....................................................65 Folder Name ...................................................135 Format .............................................................133 G Grid Line .........................................................100 H Hand-held Twilight ..........................................42 Help Guide Display .......................................121 High ISO NR ..................................................109 Histogram ........................................................103 I Identifikácia súčastí ..........................................11 Ikony ..................................................................14 Image Data Converter SR ............................147 Image Data Lightbox SR ..............................148 Image Index ................................................38, 89 Image Size .........................................................73 Pokračovanie r Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 169 SK