Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Zobrazená hodnota ±0.0

Zobrazená hodnota ±0.0 Merané manuálne ±0.0 Význam Kompenzácia expozície Indikátor rýchlosti uzávierky Indikátor clony REC 0:12 Čas nahrávania videozáznamu (m:s) 2011-1-1 9:30AM Dátum a čas nahrávania záberu 12/12 Číslo záberu/Počet záberov nahratých v danom dátume alebo vo vybratom priečinku SteadyShot Zobrazuje sa, ak funkcia HDR nebola použitá na záber. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 16 SK

Základné operácie Používanie ovládacieho kolieska a softvérových tlačidiel Ovládacie koliesko a softvérové tlačidlá vám umožňujú používať rôzne funkcie fotoaparátu. Ovládacie koliesko Softvérové tlačidlá Ovládacie koliesko Pri snímaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display Contents) a (Exposure Comp.). Pri prehrávaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display Contents) a (Image Index). K pravému a ľavému tlačidlu ovládacieho kolieska môžete priradiť funkcie (strany 111 a 112). Keď otáčate ovládacie koliesko, alebo ak stláčate jeho pravú, ľavú, hornú, alebo dolnú časť po zobrazení na obrazovke, môžete vyberať položky nastavenia. Výber položky potom potvrdíte stlačením stredu ovládacieho kolieska. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Šípka naznačuje, že môžete otáčať ovládacie koliesko. Po zobrazení možností na obrazovke môžete tieto možnosti prehľadávať tak, že budete otáčať ovládacie koliesko alebo stláčať jeho hornú, dolnú, ľavú alebo pravú stranu. Ak chcete potvrdiť svoj výber, stlačte stred ovládacieho kolieska. Pokračovanie r 17 SK