Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Camera Umožňuje vám

Camera Umožňuje vám nastaviť funkcie snímania, ako je napríklad nepretržité snímanie, samospúšť a blesk. Drive Mode Flash Mode AF/MF Select Autofocus Area Autofocus Mode Precision Dig. Zoom Face Detection Smile Shutter Smile Detection Soft Skin Effect Shooting Tip List Display DISP (Display Contents Contents) Umožňuje vybrať dynamický režim, ako je napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s posunom. Umožňuje vybrať metódu použitú na odpálenie blesku. Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne zaostrovanie. Umožňuje vybrať oblasť, na ktorú sa má zaostriť. Vyberá metódu automatického zaostrovania. Nastavuje digitálne priblíženie. Automaticky rozpoznáva tváre osôb a nastavuje zaostrenie a expozíciu tak, aby zodpovedali tváram. Automaticky uvoľní spúšť fotoaparátu vždy, keď fotoaparát rozpozná úsmev. Nastavuje citlivosť funkcie Smile Shutter na rozpoznávanie úsmevov. Nastavuje úroveň funkcie Soft Skin Effect. Umožňuje vám získať prístup k všetkým tipom na snímanie. Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke snímania. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Image Size Umožňuje nastaviť veľkosť a pomer strán záberov. Still Image Size Aspect Ratio Quality 3D Panorama Image Size Panorama Direction Panorama Image Size Panorama Direction Movie Image Size Umožňuje vybrať veľkosť záberov. Umožňuje vybrať pomer strán. Umožňuje vybrať formát kompresie. Umožňuje vybrať veľkosť trojrozmerných panoramatických záberov. Umožňuje vybrať smer posúvania fotoaparátu pri snímaní trojrozmerných panoramatických záberov. Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických záberov. Umožňuje vybrať smer posúvania fotoaparátu pri snímaní panoramatických fotografií. Umožňuje vybrať veľkosť záberu videozáznamov. Pokračovanie r 20 SK

Brightness/Color Umožňuje vám zvoliť nastavenia pre jas, ako je napríklad režim merania a nastavenia pre farby, ako je napríklad vyváženie bielej farby. Exposure Comp. ISO White Balance Metering Mode Flash Compensation DRO/Auto HDR Creative Style Playback Kompenzuje jas celého záberu. Nastavuje citlivosť ISO. Umožňuje vám nastaviť funkcie prehrávania. Delete Slide Show Still/Movie Select Image Index Select Folder Select Date Rotate Protect 3D Viewing Enlarge Image Volume Settings Specify Printing Display Počas prehrávania Contents Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého osvetlenia. Umožňuje vybrať metódu použitú na meranie jasu. Nastavuje intenzitu svetla blesku. Automaticky koriguje jas alebo kontrast. Umožňuje vybrať metódu spracovania fotografie. Odstraňuje zábery. Automaticky prehráva zábery. Umožňuje vybrať statický záber alebo videozáznam na prehrávanie. Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť na obrazovke registra. Umožňuje vybrať priečinok so statickými zábermi, ktoré sa majú prehrávať. Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať. Otáča zábery. Ochraňuje zábery alebo ruší ich ochranu. Umožňuje pripojenie k televízoru kompatibilnému s trojrozmerným zobrazovaním a prezeranie trojrozmerných záberov. Zväčšuje záber. Nastavuje hlasitosť zvuku videozáznamov. Umožňuje vybrať zábery na vytlačenie alebo zvoliť nastavenia pre tlač. Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na obrazovke prehrávania. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Pokračovanie r 21 SK