Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Setup Umožňuje vám

Setup Umožňuje vám zvoliť podrobnejšie nastavenia snímania alebo zmeniť nastavenia fotoaparátu. Shooting Settings AF Illuminator Red Eye Reduction Auto Review Grid Line Peaking Level Peaking Color Histogram MF Assist Color Space SteadyShot Release w/oLens Long Exposure NR High ISO NR Movie Audio Rec Custom Key Settings Left Key Setting Right Key Setting Nastavuje funkciu AF Illuminator ako pomôcku na automatické zaostrovanie na miestach s tlmeným osvetlením. Poskytuje predzáblesk pred snímaním pri použití blesku, aby sa tak predišlo snímaniu červených očí. Nastavuje čas zobrazenia záberu priamo po jeho nasnímaní. Zapína mriežku, ktorá vám pomáha nastaviť kompozíciu záberov. Zvýrazňuje obrys v rámci rozsahov zaostrenia konkrétnou farbou. Nastavuje farbu používanú funkciou pre obrysy. Zobrazuje histogram distribúcie jasu. Zobrazuje zväčšený záber pri manuálnom zaostrovaní. Mení rozsah reprodukcie farieb. Nastavuje kompenzáciu roztrasenia fotoaparátu. Nastavuje, či sa uvoľní spúšť, ak nie je pripojený žiadny objektív. Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s dlhou expozíciou. Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s vysokou citlivosťou ISO. Nastavuje zvuk pre nahrávanie videozáznamu. Priraďuje funkciu k ľavému tlačidlu ovládacieho kolieska. Priraďuje funkciu k pravému tlačidlu ovládacieho kolieska. Soft key B Setting Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu B. Soft key C Setting Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu C. Custom Nastavuje vlastné funkcie softvérového tlačidla C. Main Settings Menu start Umožňuje vybrať prvú zobrazenú ponuku v ponuke najvyššej úrovne alebo poslednú obrazovku ponuky. Beep Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s fotoaparátom. Language Umožňuje vybrať jazyk používaný na obrazovke. Date/Time Setup Nastavuje dátum a čas. Pokračovanie r 22 SK Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register

Area Setting Help Guide Display Power Save LCD Brightness Display Color Wide Image Playback Display CTRL FOR HDMI USB Connection Cleaning Mode Version Demo Mode Reset Default Memory Card Tool Format File Number Folder Name Select Shoot. Folder New Folder Recover Image DB Display Card Space Eye-Fi Setup* Upload Settings Umožňuje vybrať oblasť, v ktorej používate fotoaparát. Zapína alebo vypína Pomocníka. Nastavuje čas na prepnutie fotoaparátu do režimu šetrenia energie. Nastavuje jas LCD obrazovky. Umožňuje vybrať farbu LCD obrazovky. Umožňuje vybrať metódu zobrazovania širokouhlých záberov. Umožňuje vybrať metódu používanú na prehrávanie záberov na výšku. Nastavuje, či na ovládanie fotoaparátu bude možné použiť diaľkový ovládač televízora kompatibilného so štandardom „BRAVIA“ Sync. Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie USB. Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač. Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu alebo montážneho adaptéra. Nastavuje, či sa s videozáznamami bude zobrazovať aj ukážka. Resetuje fotoaparát na nastavenia výrobcu. Formátuje pamäťovú kartu. Umožňuje vybrať metódu používanú na priraďovanie čísel súborov k fotografiám. Umožňuje vybrať formát názvu priečinka. Umožňuje vybrať priečinok pre nahrávanie. Vytvorí nový priečinok. Opravuje súbor databázy videozáznamov pri zistení nekonzistentnosti. Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie videozáznamu a počet statických záberov, ktoré je možné nahrať na pamäťovú kartu. Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri použití karty Eye-Fi. * Zobrazuje sa iba v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi (predáva sa samostatne). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 23 SK