Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie záberov V

Snímanie záberov V tejto časti je vysvetlené snímanie záberov s nastaveniami, ktoré boli zvolené pri nákupe fotoaparátu. Fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia. 1 Držte fotoaparát a nastavte uhol LCD obrazovky. Spustí sa funkcia rozpoznávania scén. 2 Ak chcete snímať statické zábery, čiastočným stlačením tlačidla spúšte zaostrite na objekt a potom objekt nasnímajte stlačením tlačidla spúšte. Ak chcete nahrávať videozáznamy, stlačením tlačidla MOVIE začnite nahrávať. Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo MOVIE. Poznámka • Bez prerušenia môžete nahrať 29 minút alebo 2 GB videozáznamu. Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od teploty okolitého prostredia alebo od podmienok nahrávania. z Informácie o funkcii rozpoznávania scén Funkcia rozpoznávania scén umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať podmienky snímania a umožňuje vám snímať zábery so zodpovedajúcimi nastaveniami. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Ikona funkcie rozpoznávania scén a popis scény • Fotoaparát rozpoznáva scény (Night View), (Tripod Night View), (Night Portrait), (Backlight), (Backlight Portrait), (Portrait), (Landscape) alebo (Macro) a pri rozpoznaní scény zobrazuje príslušnú ikonu a popis scény na LCD obrazovke. Pokračovanie r 24 SK

z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké zaostriť Indikátor zaostrenia z svieti svieti svieti z bliká Stav Keď fotoaparát nemôže automaticky zaostriť na objekt, začne blikať indikátor zaostrenia. Zmeňte kompozíciu snímky alebo zmeňte nastavenie zaostrenia. Indikátor zaostrenia Zaostrenie je uzamknuté. Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a sleduje pohybujúci sa objekt. Stále prebieha zaostrovanie. Nedá sa zaostriť. • Zaostrenie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách: – ak je tma a objekt je ďaleko, – ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný, – ak sa na objekt pozeráte cez sklo, – ak sa objekt rýchlo pohybuje, – ak objekt odráža svetlo ako napríklad zrkadlo, alebo ak je jeho povrch lesklý, – ak objekt bliká, – ak sa objekt nachádza v protisvetle. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 25 SK