Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Prehrávanie záberov

Prehrávanie záberov Slúži na prehrávanie nahratých záberov. Statické zábery a videozáznamy sa zobrazujú na samostatných obrazovkách. Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke. 1 Stlačte tlačidlo (Prehrávanie). 2 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte príslušný záber. 3 Ak chcete prehrávať panoramatické zábery alebo videozáznamy, stlačte stred ovládacieho kolieska. Počas prehrávania videozáznamov Pozastavenie/Obnovenie prehrávania Rýchle prevíjanie dopredu Rýchle prevíjanie dozadu Nastavenie hlasitosti zvuku Poznámka Akcia s ovládacím kolieskom Stlačte stred. Stlačte pravú stranu alebo otočte koliesko v smere hodinových ručičiek. Stlačte ľavú stranu alebo otočte koliesko proti smeru hodinových ručičiek. Stlačte dolnú časť t hornú alebo dolnú časť. • Panoramatické zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia prehrať správne. z Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ záberov výberom položky (statické zábery) alebo položky (videozáznamy) na ľavej strane obrazovky, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska (strana 38). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Prehrávanie zväčšených častí Časť statického záberu je počas prehrávania možné zväčšiť a podrobnejšie preskúmať. Je to pohodlný spôsob, ako skontrolovať stav zaostrenia zaznamenaného statického záberu. Zväčšené časti obrázkov môžete prehrávať z ponuky Menu (strana 94). 1 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť, a potom svoj výber potvrďte stlačením stredu ovládacieho kolieska [Enlarge]. 2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska. 3 Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť. 4 Ak chcete zrušiť prehrávanie zväčšených častí, stlačte tlačidlo [Exit]. Pokračovanie r 26 SK

Poznámky • Funkciu prehrávania zväčšených častí nemôžete použiť pri videozáznamoch. • Ak chcete zväčšiť panoramatické zábery, najprv pozastavte prehrávanie, a potom stlačte tlačidlo [Enlarge]. z Rozsah zmeny mierky Rozsah zmeny mierky je nasledovný. Veľkosť záberu Rozsah zmeny mierky L Približne ×1,1 – ×14 M Približne ×1,1 – ×11 S Približne ×1,1 – ×7,3 Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 27 SK