Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Odstraňovanie záberov

Odstraňovanie záberov Zobrazený záber môžete odstrániť. 1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo [Delete]. 2 Odstránenie potvrďte stlačením stredu ovládacieho kolieska [OK]. Ak chcete ukončiť túto operáciu, stlačte tlačidlo [Cancel]. [OK] [Delete] [Cancel] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Poznámky • Chránené zábery nie je možné odstrániť. • Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Pred odstránením záber skontrolujte, či ho chcete naozaj odstrániť. z Odstránenie viacerých záberov Vyhľadávanie Menu Ak chcete vybrať a odstrániť viacero záberov naraz, postupne vyberte položky [Menu] t [Playback] t [Delete]. Register 28 SK

Photo Creativity Režim Photo Creativity vám umožňuje intuitívne používať fotoaparát, pretože obrazovka je lepšie navrhnutá na vykonávanie intuitívnych operácií než normálna obrazovka. Pri snímaní objektov môžete používať jednoduché operácie a jednoducho získavať kreatívne fotografie. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto]. 2 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte položku, ktorú chcete nastaviť, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 4 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú položku a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Obrazovka sa zmení na obrazovku Photo Creativity. 5 Ak chcete snímať statické zábery, stlačte spúšť. Ak chcete nahrávať videozáznamy, stlačením tlačidla MOVIE začnite nahrávať. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku [Intelligent Auto], stlačte tlačidlo [Reset]. Funkcie dostupné v rámci ponuky Photo Creativity Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Bkground Defocus Picture Effect Soft Skin Effect Self-timer/Continuous Adv. Vividness Color Brightness Upravuje rozmazanie pozadia. Slúži na výber požadovaného filtra efektu pre snímanie. Upravuje úroveň funkcie Soft Skin Effect. Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením alebo nepretržité snímanie záberov s veľkou rýchlosťou. Upravuje sýtosť. Upravuje farbu. Upravuje jas. Poznámky • Funkcia Photo Creativity je k dispozícii iba pri nasadení objektívu E-mount. • Funkcie [Soft Skin Effect] a [Self-timer/Continuous Adv.] nepracujú pri nahrávaní videozáznamov. • Ak pred aktiváciou funkcie Photo Creativity nastavíte funkciu [Drive Mode] na hodnotu [Continuous Adv.], vyberie sa možnosť [Speed Priority Cont.]. Ak ste funkciu [Drive Mode] nastavili na hodnotu [Self-timer(Cont.)] alebo na hodnotu [Self-timer: 2 Sec], vyberie sa možnosť [Self-timer: 10 Sec]. • Možnosť [Autofocus] sa vyberie automaticky a bez ohľadu na nastavenie funkcie [AF/MF Select]. Pokračovanie r 29 SK