Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Informácie o

Informácie o používaní fotoaparátu Ako používať túto príručku Ak chcete prejsť na určitú stranu, kliknite na príslušné tlačidlo v pravej hornej časti obalu alebo strany. Je to pohodlný spôsob, ak hľadáte funkciu, ktorú chcete použiť. Vyhľadávanie informácií podľa funkcie. Vyhľadávanie informácií podľa vzorových fotografií. Vyhľadávanie informácií v zozname položiek ponuky. Vyhľadávanie informácií podľa kľúčového slova. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Na jednotlivé strany môžete prejsť kliknutím na čísla strán, ktoré sú spomenuté v príručke. Označenia a spôsoby zápisu použité v tejto príručke Register Postupnosť operácií je v tejto príručke znázornená prostredníctvom šípok (t). Pri obsluhe fotoaparátu vykonávajte operácie v uvedenom poradí. Predvolené nastavenie je označené znakom . Označuje varovania a obmedzenia relevantné pre správnu prevádzku fotoaparátu. z Označuje informácie, ktoré je vhodné poznať. 2 SK

Obsah Informácie o používaní fotoaparátu Základné operácie Ako používať túto príručku ····································2 Vyhľadávanie vzorových fotografií ························5 Identifikácia súčastí·············································11 Zoznam ikon na obrazovke ·································14 Používanie ovládacieho kolieska a softvérových tlačidiel ································································17 Vyhľadávanie Menu·············································19 Snímanie záberov················································24 Prehrávanie záberov············································26 Odstraňovanie záberov ·······································28 Photo Creativity···················································29 Používanie funkcií pomocou ovládacieho kolieska DISP (Display Contents) ······································35 (Exposure Comp.) ··········································37 (Image Index) ··················································38 Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Používanie funkcií v ponuke Shoot Mode·························································19 Camera································································20 Image Size···························································20 Brightness/Color ·················································21 Playback······························································21 Setup···································································22 Pokračovanie r 3 SK

 • Page 1: 4-275-474-82(1) Digitálny fotoapar
 • Page 5 and 6: Vyhľadávanie vzorových fotografi
 • Page 7 and 8: Snímanie fotografií v režime mak
 • Page 9 and 10: Snímanie západu slnka a nočných
 • Page 11 and 12: Identifikácia súčastí Po odstr
 • Page 13 and 14: Objektív E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS
 • Page 15 and 16: Zobrazená hodnota Význam Prebieha
 • Page 17 and 18: Základné operácie Používanie o
 • Page 19 and 20: Používanie funkcií v ponuke Vyh
 • Page 21 and 22: Brightness/Color Umožňuje vám zv
 • Page 23 and 24: Area Setting Help Guide Display Pow
 • Page 25 and 26: z Ak snímate statický záber obje
 • Page 27 and 28: Poznámky • Funkciu prehrávania
 • Page 29 and 30: Photo Creativity Režim Photo Creat
 • Page 31 and 32: z Ak chcete dosiahnuť lepší výs
 • Page 33 and 34: Vividness V režime Photo Creativit
 • Page 35 and 36: Používanie funkcií pomocou ovlá
 • Page 37 and 38: Exposure Comp. Expozíciu môžete
 • Page 39 and 40: Intelligent Auto Fotoaparát analyz
 • Page 41 and 42: Scene Selection Umožňuje vám sn
 • Page 43 and 44: Picture Effect Snímanie s určitý
 • Page 45 and 46: Anti Motion Blur Táto možnosť je
 • Page 47 and 48: z Tipy pre snímanie panoramatický
 • Page 49 and 50: • V prostredí s blikajúcim svet
 • Page 51 and 52: Manual Exposure Po nastavení rých
 • Page 53 and 54:

  Shutter Priority Nastavenie rýchlo

 • Page 55 and 56:

  Program Auto Expozíciu automaticky

 • Page 57 and 58:

  Continuous Adv. Nepretržite sníma

 • Page 59 and 60:

  Self-timer 1 [Menu] t [Camera] t [D

 • Page 61 and 62:

  Bracket: Cont. Nasníma tri zábery

 • Page 63 and 64:

  AF/MF Select Umožňuje vybrať aut

 • Page 65 and 66:

  Autofocus Area Umožňuje vybrať o

 • Page 67 and 68:

  Precision Dig. Zoom Počas približ

 • Page 69 and 70:

  Smile Shutter Keď fotoaparát zist

 • Page 71 and 72:

  Soft Skin Effect Nastavuje efekt, k

 • Page 73 and 74:

  Image Size Veľkosť záberu určuj

 • Page 75 and 76:

  Aspect Ratio Nastavuje pomer strán

 • Page 77 and 78:

  Panorama Direction Nastavuje smer p

 • Page 79 and 80:

  White Balance Nastavuje odtiene far

 • Page 81 and 82:

  Metering Mode Umožňuje vybrať re

 • Page 83 and 84:

  DRO/Auto HDR Koriguje jas alebo kon

 • Page 85 and 86:

  Creative Style Umožňuje vám vybr

 • Page 87 and 88:

  Slide Show Automaticky prehráva z

 • Page 89 and 90:

  Image Index Umožňuje vybrať poč

 • Page 91 and 92:

  Select Date Videozáznamy sú ulož

 • Page 93 and 94:

  Protect Chráni nahraté zábery pr

 • Page 95 and 96:

  Volume Settings Upravte hlasitosť

 • Page 97 and 98:

  AF Illuminator Funkcia AF Illuminat

 • Page 99 and 100:

  Auto Review Zaznamenaný záber mô

 • Page 101 and 102:

  Peaking Level Pri manuálnom zaostr

 • Page 103 and 104:

  Histogram Určuje, či sa zobrazí

 • Page 105 and 106:

  Color Space Priestorom farieb sa na

 • Page 107 and 108:

  Release w/oLens Nastavuje, či je m

 • Page 109 and 110:

  High ISO NR Pri snímaní s vyššo

 • Page 111 and 112:

  Left Key Setting Priraďuje funkciu

 • Page 113 and 114:

  Soft key B Setting Priraďuje funkc

 • Page 115 and 116:

  Custom Priraďuje funkciu k položk

 • Page 117 and 118:

  Beep Umožňuje vybrať zvuk, ktor

 • Page 119 and 120:

  Date/Time Setup Umožňuje nastavi

 • Page 121 and 122:

  Help Guide Display Môžete vybrať

 • Page 123 and 124:

  LCD Brightness Jas LCD obrazovky sa

 • Page 125 and 126:

  Wide Image Umožňuje vybrať metó

 • Page 127 and 128:

  CTRL FOR HDMI Pri pripojení fotoap

 • Page 129 and 130:

  Cleaning Mode Umožňuje vám vyči

 • Page 131 and 132:

  Demo Mode Funkcia [Demo Mode] autom

 • Page 133 and 134:

  Format Formátuje pamäťovú kartu

 • Page 135 and 136:

  Folder Name Nasnímané statické z

 • Page 137 and 138:

  New Folder Vytvorí na pamäťovej

 • Page 139 and 140:

  Display Card Space Zobrazuje zostá

 • Page 141 and 142:

  Pripojenie k inému zariadeniu Zobr

 • Page 143 and 144:

  3D Viewing Ak chcete v televízore

 • Page 145 and 146:

  Odporúčané počítačové prostr

 • Page 147 and 148:

  Inštalácia softvéru (Macintosh)

 • Page 149 and 150:

  Pripojenie fotoaparátu k počíta

 • Page 151 and 152:

  Tlač statických záberov Na vytla

 • Page 153 and 154:

  • Ak nabíjate akumulátor, ktor

 • Page 155 and 156:

  Prezeranie záberov Záznamy sa ned

 • Page 157 and 158:

  Iné Objektív je zahmlený. • V

 • Page 159 and 160:

  • Funkcia SteadyShot nepracuje. M

 • Page 161 and 162:

  Iné Používanie fotoaparátu v za

 • Page 163 and 164:

  *1 S touto kartou je k dispozícii

 • Page 165 and 166:

  Životnosť akumulátora • Život

 • Page 167 and 168:

  Montážny adaptér Pomocou adapté

 • Page 169 and 170:

  Register Číselné 3D Sweep Panora

 • Page 171 and 172:

  Select Date .......................