Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Soft Skin Effect Funkciu

Soft Skin Effect Funkciu Soft Skin Effect môžete jednoducho nastaviť v režime Photo Creativity. Keď fotoaparát spustený v režime Face Detection rozpozná tváre subjektov, môžete jemne zachytiť odtiene pokožky. 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Soft Skin Effect] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú úroveň efektu. : Nastavuje vysokú úroveň funkcie Soft Skin Effect. : Nastavuje strednú úroveň funkcie Soft Skin Effect. : Nastavuje nízku úroveň funkcie Soft Skin Effect. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Poznámka • V závislosti od objektu sa môže stať, že táto funkcia nebude pracovať. Self-timer/Continuous Adv. V režime Photo Creativity môžete jednoducho nastaviť samospúšť a nepretržité snímanie. Register 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Self-timer/Continuous Adv.] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadované nastavenie. : Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká, znie zvukový signál a po 10 sekundách sa spúšť uvoľní (Self-timer: 10 Sec). : Fotoaparát nepretržite sníma zábery, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte (Speed Priority Cont.). Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Poznámka • V režime snímania Speed Priority Continuous sa nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky používajú aj pre nasledujúce snímky. Pokračovanie r 32 SK

Vividness V režime Photo Creativity môžete jednoducho upraviť sýtosť. 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Vividness] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú sýtosť. : Ak chcete zvýšiť sýtosť, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek. : Ak chcete znížiť sýtosť, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Color Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu V režime Photo Creativity môžete jednoducho upraviť farbu. Register 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Color] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú farbu. : Ak chcete nastaviť teplejšie farby, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek. : Ak chcete nastaviť studenšie farby, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Pokračovanie r 33 SK