Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Brightness V režime

Brightness V režime Photo Creativity môžete jednoducho upraviť jas. 1 Stlačte stred ovládacieho kolieska. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Brightness] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný jas. : Ak chcete zvýšiť jas záberov, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek. : Ak chcete znížiť jas záberov, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 34 SK

Používanie funkcií pomocou ovládacieho kolieska DISP (Display Contents) Pomocou ovládacieho kolieska: 1 Opakovaným stláčaním položky DISP (Display Contents) na ovládacom koliesku vyberte požadovaný režim. Pomocou ponuky (Menu): 1 Počas snímania: [Menu] t [Camera] t [Display Contents]. Počas prehrávania: [Menu] t [Playback] t [Display Contents]. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim. Počas snímania Disp. Basic Info Display Info. Zobrazuje základné informácie o snímaní. Graficky znázorňuje hodnotu rýchlosti uzávierky a clony okrem prípadu, ak je položka [Shoot Mode] nastavená na hodnotu [Intelligent Auto], [Sweep Panorama] alebo [3D Sweep Panorama]. Zobrazuje informácie o nahrávaní. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register No Disp. Info. Nezobrazuje informácie o nahrávaní. Pokračovanie r 35 SK