Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Počas prehrávania

Počas prehrávania Display Info. Histogram Zobrazuje informácie o nahrávaní. Graficky znázorňuje distribúciu jasu spolu s informáciami o nahrávaní. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií No Disp. Info. Nezobrazuje informácie o nahrávaní. Vyhľadávanie Menu Poznámka • Histogram sa nezobrazuje počas nasledujúcich režimov prehrávania: –Movie – Panorama – Slide Show Register z Čo je histogram? Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju. Blesk R (červená) Jas • Ak sa na zábere nachádza preexponovaná alebo podexponovaná oblasť, táto oblasť bude počas prehrávania v zobrazení histogramu blikať (upozornenie na limit jasu). G (zelená) B (modrá) 36 SK

Exposure Comp. Expozíciu môžete nastavovať v krokoch po 1/3 EV a v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV. 1 (Exposure Comp.) na ovládacom koliesku t požadovaná hodnota. Iná možnosť: [Menu] t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t požadovaná hodnota. Poznámky • Funkciu [Exposure Comp.] nie je možné použiť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Manual Exposure] • Ak snímate objekt v mimoriadne svetlom alebo tmavom prostredí, alebo ak používate blesk, nemusí sa vám podariť dosiahnuť uspokojivý výsledok. z Nastavenie expozície na snímanie lepšie vyzerajúcich obrázkov Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Preexponované = príliš veľa svetla Záber je príliš svetlý. m Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.] bližšie k znaku –. Register Správna expozícia M Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.] bližšie k znaku +. Podexponované = príliš málo svetla Záber je tmavší. • Ak chcete snímať objekty vo svetlejších odtieňoch, nastavte kompenzáciu expozície smerom k znaku +. Ak chcete zvýšiť príťažlivosť fotografií jedál, snímajte jedlá s nastavením vyššieho jasu než zvyčajne a skúste použiť biele pozadie. • Pri snímaní modrej oblohy vám nastavenie kompenzácie expozície smerom k znaku – umožní zachytiť oblohu v živších farbách. 37 SK