Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie funkcií v

Používanie funkcií v ponuke Image Index Zobrazuje viacero záberov naraz. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania. 2 Stlačte položku (Image Index) na ovládacom koliesku. Zobrazí sa register so šiestimi zábermi. Môžete prepnúť aj na 12-záberový register: [Menu] t [Playback] t [Image Index]. 3 Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu po jednotlivých záberoch, vyberte požadovaný záber a stlačte stred ovládacieho kolieska. z Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ záberov výberom položky (statické zábery) alebo položky (videozáznamy) na ľavej strane obrazovky, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska. Statické zábery a videozáznamy nie je možné zobraziť v jednom registri. Typ záberov môžete prepnúť aj pomocou ponuky (strana 88). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 38 SK

Intelligent Auto Fotoaparát analyzuje objekt a umožňuje vám snímať so zodpovedajúcimi nastaveniami. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto]. 2 Nasmerujte fotoaparát na objekt. Keď fotoaparát rozpozná scénu, na obrazovke sa zobrazí ikona rozpoznávania scén a popis scény. Fotoaparát rozpoznáva scény (Night View), (Tripod Night View), (Night Portrait), (Backlight), (Backlight Portrait), (Portrait), (Landscape) a (Macro). Ikona funkcie rozpoznávania scén a popis scény Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Poznámky • Funkcia [Flash Mode] je nastavená na možnosť [Autoflash] alebo na možnosť [Flash Off]. • Zábery môžete snímať aj v prípade, ak fotoaparát nerozpoznal scénu. • Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [Off], scény [Portrait], [Backlight Portrait] a [Night Portrait] sa nerozpoznajú. z Photo Creativity Stlačením stredu ovládacieho kolieska v režime snímania získate prístup k ponuke Photo Creativity. Pomocou tejto ponuky môžete zmeniť nastavenia tak, aby ste mohli zjednodušiť operácie a nasnímať kreatívne fotografie (strana 29). Vyhľadávanie Menu Register Pokračovanie r 39 SK