Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

z Ak snímate statický

z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké zaostriť Indikátor zaostrenia z svieti svieti svieti z bliká Stav Keď fotoaparát nemôže automaticky zaostriť na objekt, začne blikať indikátor zaostrenia. Zmeňte kompozíciu snímky alebo zmeňte nastavenie zaostrenia. Indikátor zaostrenia Zaostrenie je uzamknuté. Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a sleduje pohybujúci sa objekt. Stále prebieha zaostrovanie. Nedá sa zaostriť. • Zaostrenie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách: – ak je tma a objekt je ďaleko, – ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný, – ak sa na objekt pozeráte cez sklo, – ak sa objekt rýchlo pohybuje, – ak objekt odráža svetlo ako napríklad zrkadlo, alebo ak je jeho povrch lesklý, – ak objekt bliká, – ak sa objekt nachádza v protisvetle. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 40 SK

Scene Selection Umožňuje vám snímať so zvolenými nastaveniami podľa konkrétnej scény. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Scene Selection] t požadovaný režim. (Portrait) (Landscape) Rozmazáva pozadie a zvyšuje ostrosť objektu. Jemne reprodukuje odtiene pokožky. Sníma celú scenériu s dokonalým zaostrením a živými farbami. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií (Macro) Sníma blízke objekty, napríklad kvety, hmyz, jedlá alebo malé veci. Vyhľadávanie Menu (Sports Action) Sníma objekt v pohybe s vysokou rýchlosťou uzávierky tak, že objekt vyzerá, ako keby sa ani nehýbal. Fotoaparát sníma fotografie nepretržite, kým je stlačená spúšť. Register (Sunset) Nádherne nasníma červenú žiaru západu slnka. (Night Portrait) Sníma portréty v nočných scénach. Pripojte a používajte blesk. (Night View) Sníma nočné scény bez straty nočnej atmosféry. Pokračovanie r 41 SK