Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Partial Color (Yellow)

Partial Color (Yellow) High-key High Contrast Monochrome Vytvára záber, na ktorom sa zachováva žltá farba, ale ostatné farby sa skonvertujú na čiernu a bielu. Vytvára záber s indikovanou atmosférou: jasný, priehľadný, éterický, krehký, jemný. Vytvára záber s vysokým čiernobielym kontrastom. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Toy Camera Vyvoláva dojem fotografie nasnímanej hračkárskym fotoaparátom so zatienenými rohmi a prenikavými farbami. Vyhľadávanie Menu Poznámky • Ak vyberiete možnosť [Picture Effect] a máte nastavenú funkciu [RAW] alebo funkciu [RAW & JPEG], pre funkciu [Quality] sa dočasne nastaví hodnota [Fine]. • Ak je vybratá možnosť [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] alebo [Partial Color (Yellow)], zábery si v závislosti od objektu nemusia zachovať vybratú farbu. Register 44 SK

Anti Motion Blur Táto možnosť je vhodná na zníženie rozmazania objektu pri snímaní v interiéri bez použitia blesku. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur]. 2 Snímajte pomocou spúšte. Fotoaparát skombinuje šesť snímok nasnímaných s vysokou citlivosťou do jedného statického záberu, čím môžete znížiť vplyv roztrasenia fotoaparátu a zabrániť šumu. Poznámky • Ak vyberiete možnosť [Anti Motion Blur] spolu s možnosťou [RAW] alebo s možnosťou [RAW & JPEG], kvalita obrazu sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine]. • Šesťkrát cvakne spúšť a nahrá sa záber. • Zníženie rozmazania je menej účinné pri snímaní: – objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby; – objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu; – objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik; – neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády; • Pri použití blikajúceho svetelného zdroja, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami, sa môže vyskytnúť blokový šum. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 45 SK