Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sweep Panorama

Sweep Panorama Umožňuje vám vytvárať panoramatické zábery zo skombinovaných záberov. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama]. 2 Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu, a potom zatlačte spúšť úplne nadol. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií 3 Posúvajte fotoaparát ku koncu a postupujte podľa usmernenia na LCD obrazovke. Táto časť sa nenasníma. Vyhľadávanie Menu Poznámky Panel usmernenia • Ak sa vám nepodarí posunúť fotoaparát po celej dĺžke objektu za daný čas, v zostavenom zábere sa zobrazí sivá oblasť. Ak k tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo zaznamenať celý panoramatický záber. • Ak pre funkciu [Image Size] vyberiete nastavenie [Wide], môže sa stať, že fotoaparát sa bude posúvať pomaly a za daný čas nestihne nasnímať celý objekt. V takom prípade vám pre funkciu [Image Size] odporúčame vybrať nastavenie [Standard]. • Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [Sweep Panorama] a spúšť pokračuje v cvakaní až do konca snímania. • Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa nezaznamenajú plynulo. • Pri zhoršených podmienkach osvetlenia môžu byť panoramatické zábery rozmazané. • V prostredí s blikajúcim svetlom, ako sú napríklad fluorescenčné lampy, nie je jas alebo farba pospájaného záberu vždy na rovnakej úrovni. • Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla panoramatického snímania výrazne líšia od úrovní uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu pomocou zámku AE/AF, snímanie nebude úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol uzamknutia a zopakujte snímanie. • Režim [Sweep Panorama] nie je vhodný pri snímaní: – objektov v pohybe; – objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu; – objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom, ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik; – neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády; – objektov v scéne so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom, ktoré je výrazne jasnejšie než okolité prostredie. • Nahrávanie v režime [Sweep Panorama] sa môže prerušiť v nasledujúcich situáciách: – ak sa fotoaparát posúva príliš rýchlo alebo príliš pomaly; – ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu. Pokračovanie r 46 SK Register

z Tipy pre snímanie panoramatických záberov Fotoaparát posúvajte po obvode oblúka konštantnou rýchlosťou a v tom istom smere, ktorý je požadovaný aj na LCD obrazovke. Režim [Sweep Panorama] je vhodnejší pre statické objekty než pre objekty v pohybe. Zvislý smer Vodorovný smer Polomer tak krátky, ako je to len možné Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií • Pri použití objektívu s transfokátorom sa odporúča používať tento objektív v polohe W. • Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli uzamknúť zaostrenie, expozíciu a vyváženie bielej farby. Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a posúvajte fotoaparát. • Ak je pozdĺž okraja obrazovky sústredená sekcia s množstvom výrazne sa odlišujúcich tvarov alebo rozmanitou scenériou, zostavovanie záberu môže zlyhať. V takom prípade upravte kompozíciu snímok tak, aby sa takáto sekcia nachádzala v strede záberu a zopakujte snímanie. • Smer môžete vybrať tak, že postupne stlačíte položky [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] a veľkosť záberov zas tak, že postupne stlačíte položky [Menu] t [Image Size] t [Image Size]. Vyhľadávanie Menu Register z Prehrávanie posúvajúcich sa panoramatických záberov Panoramatické zábery môžete posúvať od začiatku do konca tak, že stlačíte stred ovládacieho kolieska počas zobrazovania panoramatických záberov. Ak chcete toto posúvanie pozastaviť, znova stlačte stred ovládacieho kolieska. Označuje zobrazenú oblasť v rámci celého panoramatického záberu. • Panoramatické zábery je možné prehrávať pomocou dodaného softvéru „PMB“. • Panoramatické zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi, sa nemusia zobrazovať alebo posúvať správne. 47 SK