Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Pripojenie k inému

Pripojenie k inému zariadeniu Riešenie problémov Iné Zobrazovanie záberov v televíznom prijímači ···141 Používanie počítača ··········································144 Používanie softvéru ···········································146 Pripojenie fotoaparátu k počítaču ·····················149 Tlač statických záberov·····································151 Riešenie problémov···········································152 Výstražné hlásenia·············································158 Používanie fotoaparátu v zahraničí ···················161 Pamäťová karta ·················································162 Akumulátor „InfoLITHIUM“································164 Nabíjačka akumulátora······································166 Montážny adaptér ·············································167 Čistenie ·····························································168 Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Register Register ·····························································169 4 SK

Vyhľadávanie vzorových fotografií „Toto je scéna, ktorú chcem zachytiť na fotografii, ale ako mám postupovať?“ Odpoveď môžete nájsť tak, že si pozriete vzorové fotografie, ktoré sú uvedené na tomto mieste. Kliknite na požadovanú vzorovú fotografiu. Snímanie osôb (strana 6) Snímanie fotografií v režime makro (strana 7) Snímanie krajiny (strana 8) Snímanie západu slnka a nočných scenérií (strana 9) Snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov (strana 10) Ak kliknete na fotografiu, na obrazovke sa zobrazí strana popisujúca funkciu, ktorú je vhodné použiť na nasnímanie fotografie tohto typu. Použite tieto popisy spolu s tipmi na snímanie, ktoré sa zobrazujú na obrazovke fotoaparátu. Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Kliknite! Register Pokračovanie r 5 SK