Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

BULB Dlhá expozícia

BULB Dlhá expozícia vám umožňuje snímať stopy. Režim BULB je vhodný na snímanie pohybových stôp svetiel, ako napríklad pri ohňostroji. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure]. 2 Ak chcete vybrať rýchlosť uzávierky, stláčajte dolnú časť ovládacieho kolieska. 3 Otáčajte ovládacím kolieskom doľava, až kým sa nezobrazí hodnota [BULB]. [BULB] 4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte nastavte zaostrenie. 5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania. Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Keďže sa rýchlosť uzávierky spomalí a s väčšou pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť aj otrasy fotoaparátu, odporúča sa použiť statív. • Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na zábere. • Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) pre dobu otvorenia uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. • Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] alebo funkcia [Auto HDR], nemôžete nastaviť rýchlosť uzávierky na hodnotu [BULB]. • Ak sa funkcia [Smile Shutter] alebo funkcia [Auto HDR] používa s rýchlosťou uzávierky nastavenou na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky je dočasne nastavená na 30 sekúnd. 52 SK

Shutter Priority Nastavenie rýchlosti uzávierky vám umožňuje vyjadriť pohyb objektu rôznymi spôsobmi. Ak napríklad použijete vysokú rýchlosť uzávierky, zachytíte určitý okamih v rámci pohybu, a ak použijete nízku rýchlosť uzávierky, zachytíte pohyb ako pohybovú stopu. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Shutter Priority] t požadovaná hodnota. 2 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt. Clona sa automaticky nastaví na dosiahnutie správnej expozície. Rýchlosť uzávierky Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Poznámky • Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk. • Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority rýchlosti uzávierky nezobrazuje. • Keď je rýchlosť uzávierky nastavená na jednu sekundu alebo dlhšiu dobu, redukcia šumu (Long Exposure NR) sa bude vykonávať po celú dobu otvorenia uzávierky po nasnímaní. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. • Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu, pri čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony. Môžete snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie. • Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu. z Rýchlosť uzávierky Vyhľadávanie Menu Register Ak sa použije vyššia rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa objekty, ako je napríklad bežiaca osoba, autá alebo morské vlny, sa zobrazia ako zastavené. Ak sa použije nižšia rýchlosť uzávierky, zachytí sa pohybová stopa pohybujúceho sa objektu, aby záber vyzeral prirodzenejšie a dynamickejšie. 53 SK