Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Aperture Priority

Aperture Priority Rozostruje alebo zaostruje predmety nachádzajúce sa pred objektom alebo za ním. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Aperture Priority] t požadovaná hodnota. • Menšie clonové číslo: Objekt je zaostrený, ale predmety pred objektom a za ním sú rozostrené. • Väčšie clonové číslo: objekt je zaostrený spolu s jeho popredím aj pozadím. 2 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt. Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na dosiahnutie správnej expozície. Pri nahrávaní videozáznamov sa použije hodnota clony, ktorá bola nastavená pred snímaním. Poznámky • Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk. • Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu, pri čiastočnom stlačení spúšte bliká rýchlosť uzávierky. Môžete snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie. • Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu. • Clonu nie je možné nastaviť počas nahrávania videozáznamov. z Clona Clona (clonové číslo) Menšia hodnota clonového čísla (otvorenie clony) obmedzuje rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám umožňuje zaostriť na objekt a rozmazať všetko pred objektom a za ním. (hĺbka poľa bude menšia). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Väčšia hodnota clonového čísla (zúženie clony) rozširuje rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám umožňuje snímať hĺbku scenérie (hĺbka poľa bude väčšia). 54 SK

Program Auto Expozíciu automaticky nastavuje fotoaparát, ale funkcie snímania, ako je napríklad citlivosť ISO, Creative Style alebo optimalizácia dynamického rozsahu, môžete nastaviť aj sami. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Program Auto]. 2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie. 3 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt. Poznámka • Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 55 SK