Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Speed Priority Cont.

Speed Priority Cont. Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť, pri vyššej rýchlosti než pri výbere možnosti [Continuous Adv.]. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Speed Priority Cont.]. Poznámky • Funkciu [Speed Priority Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Scene Selection] okrem možností [Sports Action] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] –[Auto HDR] • Nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 58 SK

Self-timer 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer]. 2 [Option] t požadovaný režim. Ak chcete zrušiť časovač, stlačte položku [Single-shot Adv.]. (Self-timer: 10 Sec) (Self-timer: 2 Sec) Poznámka Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením. Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a znie zvukový signál, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky. Nastavuje samospúšť s 2-sekundovým oneskorením. Takto sa znižuje roztrasenie fotoaparátu, ku ktorému dochádza pri stlačení spúšte. • Funkciu [Self-timer] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] –[Auto HDR] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 59 SK