Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Self-timer(Cont.) V

Self-timer(Cont.) V nepretržitom režime nasníma nastavený počet záberov po uplynutí desiatich sekúnd. To vám umožňuje vybrať tú najlepšiu snímku z viacerých nasnímaných snímok. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont.)]. 2 [Option] t požadovaný režim. Ak chcete zrušiť časovač, stlačte položku [Single-shot Adv.]. (Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 lmg.) (Self-timer(Cont.): 10 Sec. 5 lmg.) Poznámka V nepretržitom režime nasníma tri až päť statických záberov po uplynutí desiatich sekúnd. Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a znie zvukový signál, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky. • Funkciu [Self-timer(Cont.)] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] –[Auto HDR] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 60 SK

Bracket: Cont. Nasníma tri zábery s automatickým posunom expozície od základnej k tmavšej, a potom k svetlejšej. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie s posunom nedokončí. Po skončení snímania môžete vybrať záber, ktorý najviac vyhovuje vašim zámerom. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.]. 2 [Option] t požadovaný režim. Ak chcete zrušiť posun, stlačte položku [Single-shot Adv.]. (Bracket: Cont.: 0.3 EV) (Bracket: Cont.: 0.7 EV) Poznámky Zábery sa snímajú s nastavenou úrovňou odchýlky (počtom krokov) od základnej expozície. • Funkciu [Bracket: Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] –[Auto HDR] • Pri automatickom prezeraní sa zobrazí posledná snímka. • V režime [Manual Exposure] sa expozícia posúva nastavením rýchlosti uzávierky. • Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 61 SK